Koulutusfoorumin kokous

Liiton hallituksen nimeämä 7-jäseninen Koulutusfoorumi suunnittelee Yksityiskoulujen Liiton jäsenkoulujen opettajille ja rehtoreille suunnattua täydennyskoulutusta.