Opiskeluhuollon ohjausryhmä

Yksityiskoulujen opiskeluhuollon ohjausryhmä perustettiin Yksityiskoulun Liiton hallituksen kokouksessa 4.6.2014. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 14§:n mukaan opiskeluhuollon järjestäjäkohtaisesta yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista vastaa monialainen opiskeluhuollon ohjausryhmä.

Yksityiskoulujen opiskeluhuollon ohjausryhmä on yksityisten opetuksen ja koulutuksen järjestäjien vapaaehtoinen verkostoitumismuoto, joka vastaa oppilas- ja opiskelijahuoltolain ohjausryhmälle säädetyistä lakisääteisistä tehtävistä. Lisäksi ohjausryhmä vastaa yhteistyöstä oppilaitosten sijaintikuntien kanssa. Ohjausryhmällä ei ole omaa hallintoa, vaan ryhmän toiminta on osa Yksityiskoulujen Liiton toimintaa. Päätösvalta opiskeluhuoltoa koskevissa asioissa on koulutuksen järjestäjillä itsellään.

Opiskeluhuollon ohjausryhmän toimintaan osallistuminen on mahdollista kaikille ei-kunnallisille opetuksen ja koulutuksen järjestäjille. Tällä hetkellä ryhmän toimintassa on mukana 29 liiton jäsenkoulua.

Yksityiskoulujen Liiton hallitus valitsee jäsenet monialaiseen opiskeluhuollon ohjausryhmään. Ohjausryhmän jäsenet vuonna 2019:
Aki Holopainen (rehtori, Munkkiniemen yhteiskoulu)
Tarja Aurell (vararehtori, Helsingin Saksalainen koulu)
Tarja Holthoer (vararehtori, Lauttasaaren yhteiskoulu)
Anne Katas (kuraattori, Pohjois-Haagan yhteiskoulu)
Kati Kivisaari (psykologi, Helsingin Rudolf Steiner –koulu)
Mirva Lindström (rehtori, Oulunkylän yhteiskoulu)
Aleksi Raappana (psykologi Helsingin Suomalainen yhteiskoulu)
Liisa Ståhle (kuraattori,  Oulunkylän yhteiskoulu)

Ryhmän puheenjohtajana toimii Aki Holopainen ja sihteerinä Mirva Lindström.