Jäsenkouluille

Säännöt 2020 Yksityiskoulujen Liitto ry

Yksityiskoulujen Liitto ry järjestää tiedotus-, koulutus- ja virkistystilaisuuksia sekä harjoittaa jäsenkoulujensa edunvalvontaa ja antaa lausuntoja. Liitto kouluttaa jäsenkoulujensa henkilöstöä vuosittain sekä perinteisissä koulutustilaisuuksissa että erityiseen tarpeeseen räätälöidyissä koulutuksissa.

  • Rehtori-iltapäivät 1-2 kertaa vuodessa, koulutusta, verkostoitumista, yhteydenpitoa
  • Opettajien ja rehtorien täydennyskoulutus
  • Talous- ja kansliahenkilökunnan koulutus ajankohtaisista aiheista
  • Keittiö- ja kiinteistöhenkilökunnan kevätpäivä

Katso Tapahtumakalenterista lisätietoja

Koulutusfoorumi

Koulutusfoorumi on Yksityiskoulujen Liiton täydennyskoulutuksen koordinointi- ja toteutusyhteisö.

 

Lisäksi Yksityiskoulujen Liiton alla toimii itsenäisiä projekteja, joihin osallistuu osa jäsenkouluista:

Opiskeluhuollon ohjausryhmä

Yksityiskoulujen opiskeluhuollon ohjausryhmä on yksityisten opetuksen ja koulutuksen järjestäjien vapaaehtoinen verkostoitumismuoto, joka vastaa oppilas- ja opiskelijahuoltolain ohjausryhmälle säädetyistä lakisääteisistä tehtävistä.

Verkkolukio

Verkkolukio on pedagoginen yhteenliittymä, johon on liittynyt 18 yksityiskoulua. Tarkoituksena on tarjota näiden koulujen opiskelijoille heidän oman koulunsa kurssitarjontaa laajempia opiskelumahdollisuuksia.

Lukioon! -opas

Pääkaupunkiseudun yksityiset ja valtion lukiot laativat vuosittain Lukioon-oppaan yhteistyössä 24 lukion kanssa. Oppaassa esitellään lukiot linjoineen, pääsyvaatimukset sekä yhteishakuprosessi.