Yhteistyötahot

Työnantajapalvelut ja taloudenhoitoon liittyvät palvelut

Liitto tekee yhteistyötä Elinkeinoelämän keskusliittoon kuuluvan Sivistystyönantajat ry:n kanssa. Yleissivistävillä yksityiskouluilla on edustus Sivistystyönantajien hallituksessa sekä TES- ja EPO-valiokunnissa. Sivistystyönantajat ry:n toimihenkilöt, hallituksen ja valiokuntien edustajat neuvovat Yksityiskoulujen Liiton jäsenkouluja edunvalvonta- ja työmarkkina-asioihin liittyvissä kysymyksissä.

Kansainväliset yhteydet

Yksityiskoulujen Liitto ry toimii aktiivisesti  ECNAISissa, joka on Eurooppalaisten yksityiskoulujärjestöjen keskustelufoorumi. Yksityiskoulujen Liitto ry:n toiminnanjohtaja Markku Moisala kuuluu ECNAISin johtoryhmään.

Linkkejä yhteistyötahojen verkkosivuille