Koulun perustaminen ja rahoitus

Rekisteröity yhteisö tai säätiö opetuksen tai koulutuksen järjestäjänä

Valtioneuvosto voi myöntää rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle luvan perusopetuksen tai lukiokoulutuksen järjestämiseen.

Lähtökohta luvan myöntämiselle on paikallinen tarve. Lisäksi perusopetusluvan hakijan ja kunnan, jossa opetusta annetaan, tulee sopia asiasta. Tällaista kunnan kanssa tehtävää sopimusta ei välttämättä tarvita esimerkiksi vieraskielisen opetuksen, erityisopetuksen tai erityiseen maailmankatsomukseen perustuvan opetuksen järjestämiseen, jos voidaan katsoa, että opetuksella on alueellinen tai valtakunnallinen koulutus- tai sivistystarve. Lupaa opetuksen järjestämiseen on haettava viimeistään vuotta ennen opetuksen suunniteltua aloittamista.

Luvan hakijalla tulee olla ammatilliset ja taloudelliset edellytykset opetuksen tai koulutuksen järjestämiselle. Opetusta ja koulutusta ei saa järjestää voiton tavoittelemiseksi. Koulut eivät saa tuottaa taloudellista voittoa tai kerätä koulumaksuja. Talous perustuu valtiolta ja mahdollisesti kunnilta saataviin oppilaskohtaisiin avustuksiin.

Opetusluvan saaneet rekisteröidyt yhteisöt ja säätiöt ovat ns. yksityisiä opetuksen ja koulutuksen järjestäjiä, joiden joustava paikallinen toiminta perustuu yksityiskouluaatteeseen ja päätöksenteon autonomiaan. Yksityinen opetuksen järjestäjä toimii työnantajavastuulla. Työnantajan tulee mm. järjestää työntekijöilleen työterveydenhuolto, huolehtia työsuojelusta ja toimia työsuhteissa voimassaolevan työehtosopimuksen mukaan.

Yksityiskoulujen Liitto ry on yksityisten opetuksenjärjestäjien yhdistys, joka palvelee jäseniään koulujen toimintaan liittyvissä asioissa. Liitto neuvoo myös jäsenistöön kuulumattomia esimerkiksi opetusluvan hakuvaiheessa.

Apua ja neuvoja antaa jäsenilleen myös Sivistystyönantajat ry, joka on korkeakoulutuksen ja opetuksen alan työnantajien edunvalvontajärjestö ja yksi Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n jäsenliitoista.