SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Sortavalan porvarikoulu 1892-1893
Sortavalan kaupungin lyseo 1893-1898
(Sortavalan yksityinen lyseo)

Koulutalon valokuvaa ei ole käytetyistä arkistoista löytynyt.


Perustamislupa: 22.06.1892 / Sortavalan kaupunki.

Omistajat: Sortavalan kaupunki.

Oikeus antaa keskikoulutodistuksia: -

Ylioppilastutkinto-oikeus: -

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
1892/93 7 51 -


Erityispiirteitä: Vuosina 1872-1887 tehtiin eri yhteyksissä useita virallisia anomuksia valtion kaksiluokaisen realikoulun ja myöhemmin alkeiskoulun laajentamisesta Sortavalassa. Senaatti hylkäsi nämä anomukset, mutta tarjosi 1889 alkeiskoulun ylläpitoa Sortavalan kaupungille. 1892 syksyllä aloitti kaupungin ylläpitämä neliluokkainen porvarikoulu. Sen opetusohjelma katsottiin kuitenkin riittämättömäksi ja jo vuotta myöhemmin kaupunki perusti porvarikoulun tilalle viisiluokkaisen realilyseon. Koulun viralliseksi nimeksi tuli kaupunginvaltuuston päätöksessä Sortavalan kaupungin lyseo. Useissa yhteyksissä koulun nimeksi on kuitenkin ilmoitettu Sortavalan yksityinen lyseo. Koulu siirtyi valtion haltuun 4.8.1898 annetulla asetuksella.

Toiminnan päättyminen yksityisenä kouluna: 31.08.1898 VAL

Koulun rehtorit: 1892-1893 John Lindén, 1897-1898 Paavo Friberg (myöhemmin Vuoristo).

Koulurakennukset: Koulu toimi vuokrahuoneistossa rehtori C.W.Alopaeuksen sekä seminaarinlehtori E. Mäkisen taloissa.

Koulua koskevat julkaisut:

Yksityisen koulun toiminnan jatkaja: Sortavalan realilyseo, 1914- Sortavalan lyseo, 1944- Seinäjoen lyseo, 1971- Marttilan yhteislyseo, 1975- Marttilan yläaste, 1993- Seinäjoen lyseon yläaste / Seinäjoen lukio, 1999- Seinäjoen lyseo
WWW-kotisivujen osoite: Seinäjoen lyseo