SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Skola för minderåriga barn (Sordavala) 1857-1873
Privata fruntimmersskolan i Sordavala 1873-1882
Sortavalan yksityinen tyttökoulu 1882-1904

Koulutalon valokuvaa ei ole käytetyistä arkistoista löytynyt.


Perustamislupa: 04.12.1857 / Charlotta Maria Lydecken.

Omistajat: 1857-1861 Charlotta Lydecken, 1861-1863 Evelina af Enehjelm, 1863-1904 Hilda Fabritius.

Oikeus antaa keskikoulutodistuksia: -

Ylioppilastutkinto-oikeus: -

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
1857/58 2 28 -
1880/81 5 61 -
1890/91 10 64 -
1900/01 12 159 -


Erityispiirteitä: Undervisningsanstalt för minderåriga barn aloitti senaatin luvalla 1.9.1857. Kouluun ilmoittautui noin 30 oppilasta. Oppilasmäärän suuruuden takia koulu järjestettiin pian 3-osaiseksi viisivuotisine kursseineen. Näin ollen oppilailla oli mahdollisuus siirtyä jatkamaan opintojaan tyttökoulujen viimeiselle luokalle Helsinkiin tai Viipuriin. 1871 kouluun liitettiin valmistava luokka. 1882 valmistavan luokan lisäksi toimi neljä varsinaista luokkaa. 1891 erotettiin IV luokan osastot eri luokiksi ja v. 1900 koulu laajennettiin 6-luokkaiseksi. Opetusaineet lisättiin ajan vaatimuksen mukaisiksi. 1870 voimistelu, 1892 fysiikka, 1901 terveysoppi, algebra ja geometria. 1882 opetuskieleksi tuli suomi. Koulu otettiin valtion haltuun 28.1.1904 annetulla asetuksella.

Toiminnan päättyminen yksityisenä kouluna: VAL 31.08.1904

Koulun rehtorit: 1857-1861 Charlotta Lydecken, 1861-1863 Evelina af Enehjelm, 1863-1904 Hilda Fabritius.

Koulurakennukset: Koulu toimi 1857-1911 vuokratiloissa.

Koulua koskevat julkaisut:

Yksityisen koulun toiminnan jatkaja: Sortavalan suomalainen tyttökoulu, 1944- Riihimäen tyttölyseo, 1971- Karan yhteislyseo, 1976- Riihimäen lukio
WWW-kotisivujen osoite: Riihimäen lukio