SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Nya svenska läroverket (Helsingfors) 1882-1977


Valokuva: Museovirasto.


Perustamislupa: 04.05.1882 / Professori Axel Olof Freudenthal, dosentti Gottfried Magnus Schybergson, uskonnon opettaja Karl Theodor Broberg.

Omistajat: 1882-1886 Nya svenska läroverkets garantiförening, 1886-1960 Nya svenska läroverkets i Helsingfors aktiebolag, 1960-1977 Stiftelsen Nya svenska läroverket i Helsingfors.

Oikeus antaa keskikoulutodistuksia: 20.05.1921

Ylioppilastutkinto-oikeus: 20.03.1889

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
1882/83 7 35 -
1890/91 21 278 14
1900/01 23 221 18
1910/11 23 238 16
1920/21 25 324 4
1930/31 26 296 16
1938/39 25 257 15
1950/51 19 301 20
1960/61 23 335 36
1970/71 21 296 28


Erityispiirteitä: Koulu toimi 9-luokkaisena poikakouluna. Koulun opetusohjelmassa olivat modernit kielet. Nya svenska läroverket oli maamme johtavia yksityiskouluja koko autonomian ajan lopun.

25.2.1971 koulu sai luvan muuttua yhteiskouluksi. 26.5.1975 koulu sai luvan muuttua 8-luokkaiseksi. Peruskoulujärjestelmään siirryttäessä koulun lukio yhdistettiin oppilaitoksen Munksnäs svenska samskola lukion kanssa ja yhdistynedien koulujen nimeksi tuli Gymnasiet Lärkan.

Toiminnan päättyminen yksityisenä kouluna: KUN 31.07.1977

Koulun rehtorit: 1882-1883 Karl Theodor Broberg, 1883-1895 August Ramsay, 1895-1903 Axel Arrhenius, 1903-1919 Bernhard Estlander, 1919-1920 Matias Wasenius, 1920-1924 Holger Petersen, 1924-1937 Matias Wasenius, 1937-1938 Erik Lagus, 1938-1947 Eric Bargum, 1947-1968 Carl-Michael Runeberg, 1968-1977 Tor Lindblom.

Koulurakennukset: Koulu aloitti toimintansa Kaivokatu 11:ssa. Lukuvuodesta 1884 alkaen koulu sai paremmat tilat Läntiseltä Henrikinkadulta. Vuonna 1888 kunnostettiin koulutalo Kaisaniemeen. Uusi koulutalo valmistui 1962 Etelä-Haagaan.

Koulua koskevat julkaisut:

Yksityisen koulun toiminnan jatkaja: Gymnasiet Lärkan
WWW-kotisivujen osoite: Gymnasiet Lärkan