SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Koiviston yhteiskoulu 1922-1948
Haminan-Koiviston yhteiskoulu (Hamina) 1948-1953
Virolahden yhteiskoulu 1953-1961


Valokuva: Museovirasto. Valokuvassa Koiviston koulutalo.


Valokuva: Virolahden yhteiskoulun vuosikertomus 1958-1959.
Helsingin yliopiston kirjaston kokoelmat.Perustamislupa: 29.06.1922 / Koiviston yhteiskoulun kannatusyhdistys.

Omistajat: 1922-1948 Koiviston yhteiskoulun kannatusyhdistys, 1948-1953 Haminan-Koiviston yhteiskoulun kannatusyhdistys, 1953-1961 Virolahden yhteiskoulun kannatusyhdistys.

Oikeus antaa keskikoulutodistuksia: 17.02.1927

Ylioppilastutkinto-oikeus: -

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
1922/23 5 95 -
1930/31 7 147 -
1938/39 7 212 -
1950/51 16 180 -
1960/61 17 356 -


Erityispiirteitä: Koulu toimi viisiluokkaisena. Valtioneuvosto antoi 13.9.1939 laajentumisluvan 8-luokkaiseksi, mutta laajentumista ei koskaan tapahtunut. Talvisodan takia koulu joutui siirtymään Haminaan valtioneuvoston antamalla luvalla 5.6.1940. Haminan yhteislyseon luokkia siirrettiin koulun rinnakkaisosastoiksi. Koska koulun oppilaita oli hajallaan eri puolella Suomea, toteutettiin opetus kirjekurssina, johon osallistui 40 % oppilaista. Koulun siirtoa suunniteltiin keväällä 1941 Myllykoskelle. Kouluhallitus ehdotti keväällä 1942 koulun siirtoa takaisin Koivistoon. Johtokunta ei katsonut siirtoa kuitenkaan mahdolliseksi, koska Koivistossa ei sodan tuhojen takia ollut jäljellä kunnollista rakennusta koulutyön aloittamiseksi.

Kevään 1944 koulu toimi Sippolassa, jonka jälkeen suunniteltiin toiminnan jatkamista Salossa tai Taavetissa. Koulu jatkoi kuitenkin toimintaansa Haminassa. 24.5.1951 kannatusyhdistys sai luvan siirtää koulun Virolahdelle, jossa työ aloitettiin syksyllä 1951. Haminassa aloittaneet luokat jatkoivat opintonsa loppuun kevääseen 1955. Koulu otettiin valtion haltuun 15.6.1961 annetulla asetuksella.

Toiminnan päättyminen yksityisenä kouluna: VAL 31.08.1961

Koulun rehtorit: 1922-1923 Elias Lamminpää, 1923-1925 Lauri Kiehelä, 1925-1939 Kalle Keituri, 1939-1961 Hilda Myyryläinen.

Koulurakennukset: Ensimmäisen lukuvuoden koulu toimi vuokratiloissa kappalaisen ja kirkkoherran pappilan rakennuksissa. Toisena vuonna toimittiin entisessä kunnantalossa, jonka kunta luovutti koulun käyttöön. Oma koulutalo valmistui Koiviston salmen rannalle 1925. Tulipalo tuhosi koulun 19.2.1940. Toiminta jatkui Haminassa yhteislyseon talossa. Samalla perustettiin oppilaskoti. Virolahdella koulu toimi siirtymävaiheen aikana entisessä kunnantalossa. Syksyllä 1954 valmistui uusi koulutalo Virolahdelle.

Koulua koskevat julkaisut:

Yksityisen koulun toiminnan jatkaja: Virolahden keskikoulu, 1963- Virolahden yhteislyseo, 1975 Virolahden yläaste / Virolahden lukio
WWW-kotisivujen osoite: Virolahden yläaste ja lukio