SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Käkisalmen reali- ja porvarikoulu 1892-1912
Käkisalmen yhteiskoulu 1912-1923


Valokuva: Museovirasto.


Perustamislupa: 22.06.1892 / Käkisalmen kaupunki.

Omistajat: Käkisalmen kaupunki / jatkoluokat 1905-1912 omisti kannatusyhdistys.

Oikeus antaa keskikoulutodistuksia: 26.5.1921

Ylioppilastutkinto-oikeus: 29.8.1907

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
1892/93 7 51 -
1900/01 5 89 -
1910/11 12 162 3
1920/21 13 210 5


Erityispiirteitä: 1884 valtion reaalikoulu muutettiin kaksiluokkaiseksi alkeiskouluksi. Käkisalmen kaupunginvaltuusto teki 1887 ensimmäisen aloitteen valtion alkeiskoulun laajentamisesta viisiluokkaiseksi yhteiskouluksi. Senaatti ei voinut tähän suostua ja luovutti koulun Käkisalmen kaupungin ylläpidettäväksi. Käkisalmen reali- ja porvarikoulu aloitti toimintansa lokakuussa 1892 kaksiluokkaisena. Toimilupa oli saatu kolmivuotiselle kurssille, mutta sitä laajennettiin jo seuravana lukuvuonna nelivuotiseksi. 22.2.1898 koululle myönnettiin valtionapu viisiluokkaista yhteiskoulua varten.

Koulun yhteyteen perustettiin syksyllä 1905 yliopistoon johtavat yksityiset jatkoluokat (toimilupa 12.7.1905). Ne siirtyivät 24.5.1912 kunnan omistukseen. Samalla koulun nimi muuttui muotoon: "Käkisalmen yhteiskoulu". Koulu siirtyi keskikoulun osalta valtion haltuun 25.6.1923 annetulla asetuksella. Lukioluokat jatkoivat valtion keskikoulun yhteydessä yksityisinä jatkoluokkina vuoteen 1930, jolloin valtio otti ne asteittain haltuunsa ja muodosti kahdeksanluokkaisen yhteislyseon (asetus 9.5.1930).

Toiminnan päättyminen yksityisenä kouluna: 31.08.1923 VAL

Koulun rehtorit: 1892-1894 Henrik Wilhelm Renqvist, 1894-1906 Karl Erik Lindberg, 1906-1907 Antero Pelkonen, 1907-1909 Teodor Dahlgren, 1909-1910 Karl W. Relander, 1910-1917 Juhana Toiviainen, 1917-1918 Matti Kaisla, 1918-1919 Juhana Toiviainen, 1919-1920 Matti Kähäri, 1920-1923 Pekka Sutinen.

Koulurakennukset: Koulu toimi aluksi valtion alkeiskoulun rakennuksessa. Syksyllä 1894 toiminta siirrettiin vastavalmistuneeseen kansakoulurakennukseen. Lisätiloja vuokrattiin syksyllä 1898 kauppias Kapidon Kanninin perillisten talosta. Rakennusta laajennettiin vuotta myöhemmin. Se sijaitsi Aleksanterinkadun (myöhemmän Kannaksenkadun) varrella. Myös valtion koulu toimi vuoteen 1935 tässä talossa.

Koulua koskevat julkaisut:

Yksityisen koulun toiminnan jatkaja: Käkisalmen keskikoulu, 1930- Käkisalmen yhteislyseo. Koulu lakkautettiin valtioneuvoston päätöksellä 1.6.1940. 2.7.1942 annetulla asetuksella toiminta aloitettiin uudelleen Käkisalmessa ja keskikoulun yhteyteen perustettiin yksityiset jatkoluokat 15.10.1942 myönnetyllä luvalla. Syksyllä 1944 oppilaitos siirrettiin Turkuun ja sai nimen Turun yhteislyseo. 1957 koulun nimi muutettiin Turun normaalilyseoksi. 1974 oppilaitos organisoitiin uudelleen Turun yliopiston alaisuudessa toimivaksi Turun normaalikouluksi.
WWW-kotisivujen osoite:
Turun normaalikoulu