SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Helsingfors lyceum 1831-1891

Koulutalon valokuvaa ei ole käytetyistä arkistoista löytynyt.


Perustamislupa: 13.06.1857 / Kirkkoherra A.A.Laurell, FM J.J.Nervander, FM J.L.Runeberg, FM N.A.Gylden, FM B.O.Lille ja FM K.H.Ståhlberg.

Omistajat: Yksityiset henkilöt.

Oikeus antaa keskikoulutodistuksia: -

Ylioppilastutkinto-oikeus: 13.06.1857

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
1831/32 6 12 -
1880/81 25 218 16
1890/91 9 7 7


Erityispiirteitä: Helsingfors lyceum aloitti toimintansa 15.3.1831, jolloin 12 oppilasta kirjoittautui koulun matrikkeliin. 3.6.1832 lopetti toimintansa Avellanin koulu, jolloin useat sen oppilaat siirtyivät perustettuun lyseoon. Koulu suunniteltiin 6-luokkaiseksi yliopistoon johtavaksi ja se oli ajallaan ainoa maamme täydellinen yliopistoon johtava oppilaitos. Vuonna 1857 koulu laajeni 8-luokkaiseksi, jolloin koulu joutui hankkimaan toimiluvan 13.6.1857. Yliopistoon koulusta siirtyi oppilaita ensimmäisen kerran 1835. 22.10.1890 koulu sai viimeisen kerran valtionapua. Oppilasmäärän yhä laskiessa koulu lakkautettiin 1891.

Toiminnan päättyminen yksityisenä kouluna: LAK 31.05.1891

Koulun rehtorit: 1831-1840 Axel Adolf Laurell, 1840-1841 K.H. Ståhlberg, 1841-1845 G.F. Aminoff, 1845-1856 Karl Backman, 1856-1868 K.G. Leinberg, 1868-1891 Emil Böök.

Koulurakennukset: Koulu toimi eri vuokratiloissa. Oma kivitalo valmistui 1874 Vuorikadulle Kaisaniemeen.

Koulua koskevat julkaisut: