SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Svenska samskolan i Forssa 1903-1909

Koulutalon valokuvaa ei ole käytetyistä arkistoista löytynyt.


Perustamislupa: 18.09.1903 / Rouva M.Weckström, tohtori A.Gulin ym.

Omistajat: Käytetyistä asiakirjoista ei käy ilmi, oliko koulun ylläpi- täjä kannatusyhdistys tai vastaava osakeyhtiö. Todennäköisesti oppilaiden vanhemmat kustansivat koulun ylläpidon.

Oikeus antaa keskikoulutodistuksia: -

Ylioppilastutkinto-oikeus: -

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
1903/04 2 22 -


Erityispiirteitä: Koulu toimi viisiluokkaisena.

Toiminnan päättyminen yksityisenä kouluna: LAK 31.05.1909

Koulun rehtorit: 1903-1904 Edith Sörensen, 1904-1905 Emmy Stenbäck, 1905-1909 Emmy Lindholm.

Koulurakennukset: Ei ole tiedossa.

Koulua koskevat julkaisut: