SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Elisenvaaran yhteiskoulu (Kurkijoki 1928-1939 ja 1942-1944, Suolahti 1944-1948, Karinainen 1948-1969)


Valokuva: Elisenvaaran lukion arkisto. Kuvassa on Kurkijoen koulutalo.


Valokuva: Elisenvaaran lukion arkisto. Kuvassa on Kyrön koulutalo.


Perustamislupa: 30.04.1928 / Elisenvaaran yhteiskoulun kannatusyhdistys.

Omistajat: 1928-1952 Elisenvaaran yhteiskoulun kannatusyhdistys, 1952-1969 Kyrön yhteiskoulun kannatusyhdistys.

Oikeus antaa keskikoulutodistuksia: 14.12.1931

Ylioppilastutkinto-oikeus: 07.12.1934

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
1928/29 4 57 -
1930/31 6 110 -
1938/39 12 241 8
1950/51 16 313 -
1960/61 27 677 28


Erityispiirteitä: Koulu toimi aluksi viisiluokkaisena. Sai laajentumisluvan 8-luokkaiseksi 6.4.1932. Koulun toiminta keskeytyi syksyllä 1939. 8.6.1941 perääntyvät venäläiset polttivat Elisenvaaran yhteiskoulun. 1.10.1942 koulu sai luvan aloittaa toimintansa uudelleen Elisenvaarassa viisiluokkaisena. Koulu sai laajentumisluvan 8-luokkaiseksi 2.9.1943. Lukuvuosi 1943-1944 sujui normaalisti Elisenvaarassa väliaikaisissa koulutiloissa. Syyskuussa 1944 koulun irtain omaisuus evakuoitiin jälleen ja siirrettiin Suolahteen, jossa koulu alkoi toimia 16.11.1944 myönnetyllä luvalla.

Luovutettujen alueiden siirtoväen lopullisen sijoituksen jälkeen haluttiin koulu saada mahdollisimman paljon hyödyttämään niitä, joita varten se alkuaan oli perustettu, siis entisiä kurkijokelaisia. Tästä syystä koulu siirrettiin opetusministeriön 25.4.1948 tekemän päätöksen mukaan kesällä 1948 Karinaisten kuntaan Kyrön aseman seudulle, jossa valtaosa kurkijokelaisista asui. Vastaavasti opetusministeriö suostui siihen, että Suolahdella saattoi jatkaa toimintaansa Suolahden yhteiskoulu.

Kyrössä koulu toimi aluksi viisiluokkaisena kouluna. Koulu sai laajentumisluvan takaisin 8-luokkaiseksi 5.4.1950 ja yliopistoonpäästöoikeuden 16.10.1952. 12.6.1969 valtioneuvoston päätöksen mukaan syntyi 1.8.1969 Karinaisten-Auran kunnallinen keskikoulu ja kunnan ylläpitämä yksityinen lukio.

Toiminnan päättyminen yksityisenä kouluna: KUN 31.07.1969

Koulun rehtorit: 1927-1935 Saimi Hukkanen, 1935-1940 Viljo Kaipainen, 1942-1944 Saimi Hukkanen, 1944-1948 Viljo Kaipainen, 1948-1950 Kauko Rinne, 1950-1951 Tauno Kanerva, 1951-1956 Kosti Lintikka, 1956-1964 Seppo Honkanen, 1964-1969 Pekka Rantala.

Koulurakennukset: Koulu aloitti toimintansa Lauri ja Ilmari Relanderin talossa. Toisena lukuvuonna toimittiin Elisenvaaran työväenyhdistyksen talossa. Syksyllä 1930 valmistui oma koulutalo Saavanmäelle, rakennusta laajennettiin 1938. 1943-1944 koulu toimi Elisenvaaran maitokaupan rakennuksessa. Suolahdessa koulu toimi ensin Rauma-Raahe Suolahden tehtaat oy:n konttorirakennuksessa, joka kunnostettiin koulukäyttöön. Syksyllä 1946 kunnostettiin "Kukkula" -niminen rakennus koulutaloksi. Kyrössä koulu aloitti toimintansa johtaja Paavo Ketolan kartanorakennuksessa, johon kunnostettiin luokkahuoneita. Uusi koulutalo valmistui 1949, laajennukset 1951, 1956 ja 1962.

Koulua koskevat julkaisut:

Yksityisen koulun toiminnan jatkaja: Karinaisten-Auran-Pöytyän kunnallinen keskikoulu, 1972- Auranlaakson kunnallinen keskikoulu, 1976- Kyrön seudun peruskoulun yläaste / Elisenvaaran (yhteis)lukio
WWW-kotisivujen osoite: Elisenvaaran lukio