SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Fruntimmersskolan i Raumo 1882-1893


Valokuva: Rauman museo.
Maalarimestari Granholmin talo.Perustamislupa: 16.08.1882 / Apteekkari A.Kyrklund, kauppias E.W.Grönberg, hovioikeuden auskultantti H.Ridderstaad.

Omistajat: Yksityiset henkilöt.

Oikeus antaa keskikoulutodistuksia: -

Ylioppilastutkinto-oikeus: -

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
1882/83 3 21 -
1890/91 3 17 -


Erityispiirteitä: A.W.E Modeenin johtaman tyttökoulun tultua lakkautetuksi keväällä 1882 perustivat yllämainitut henkilöt uuden ruotsinkielisen tyttökoulun Raumaan. Koulu toimi vain kaksiluokkaisena.

Toiminnan päättyminen yksityisenä kouluna: LAK 31.05.1893

Koulun rehtorit: 1882-1893 Hj. Ridderstad.

Koulurakennukset: Koulu toimi maalarimestari Granholmin talossa.

Koulua koskevat julkaisut: