SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Helsingin maanviljelyslyseo 1908-1935
Lapinpuiston yhteislyseo (Helsinki) 1935-1974


Valokuva: Helsingin kaupunginmuseo.


Perustamislupa: 13.12.1907 / Maanviljelyslyseon osakeyhtiö.

Omistajat: Maanviljelyslyseo-osakeyhtiö.

Oikeus antaa keskikoulutodistuksia: 06.11.1936

Ylioppilastutkinto-oikeus: 12.01.1921

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
1920/21 11 48 11
1930/31 11 80 15
1938/39 16 129 15
1950/51 12 121 11
1960/61 26 449 11
1970/71 25 378 17


Erityispiirteitä: Syksyllä 1908 toimintansa aloittaneen Helsingin maanviljelyslyseon perustajana voidaan pitää Hannes Gebhardia. Hän ehdotti 1906 aikakausilehti Ajan ensimmäisessä numerossa kokonaan uuden koulutyypin perustamista Suomeen. Maanviljelyslyseo pyrki yhdistämään perinteisen oppikoulun sisältöjä ja kehittyvän maanviljelysalan tarpeita. Koulua voidaan pitää maamme ensimmäisenä erikoislukiona sekä ammatillisen koulutuksen ja lukion integraatioita kehittävänä oppilaitoksena. Koulutyyppi sai Suomessa muutamia seuraajia: Jämsän yhteiskoulun sekä Lapuan yhteiskoulun yhteyteen perustettiin maanviljelyslukio. Viipurissa aloitti Karjalan maanviljelyslyseo.

Poikkeavan lukusuunnitelman takia (aluksi ohjelmassa ei ollut lainkaan uskontoa, laulua eikä toista vierasta kieltä), koulu oli vuoteen 1917 Maanviljelyshallituksen ja senaatin maanviljelystoimikunnan valvonnassa. 1.9.1917 Helsingin maanviljelyslyseo siirtyi Koulutoimen Ylihallituksen alaisuuteen.

Maanviljelyspainotus muuttui 30.8.1923 myönnetyllä luvalla asteittain luonnontieteellis-taloudelliseksi realilukioksi. 30.12.1935 koulu sai luvan laajentua kuusiluokkaiseksi yhteislyseoksi (kolme keskikoululuokkaa ja lukioluokat). 15.5.1953 annettiin lupa muuttaa keskikoulu neliluokkaiseksi. 25.6.1959 koulu sai luvan muuttua 8-luokkaiseksi.

Toiminnan päättyminen yksityisenä kouluna: YHD 01.07.1974 Helsingin yhteislyseo

Koulun rehtorit: 1908-1918 Juho Jännes, 1918-1919 Anshelm Koskenjaakko, 1919-1921 Kaaperi Kivialho, 1921-1925 Ilmari Poijärvi, 1925-1961 Aarne Pälsi, 1961-1963 Ensio Suomala, 1963-1964 Alfred Brandt, 1965-1970 Jaakko Paavolainen, 1970-1974 Jenny Sunila.

Koulurakennukset: Koulu aloitti toimintansa puutalossa Kirkkokatu 5:ssä Rakennus purettiin 1911 ja samalle tontille valmistui uusi kivinen rakennus 1912, josta maanviljelyslyseo vuokrasi tilat. Rakennusjan koulu toimi vanhassa puutalossa Kirkkokatu 3:ssa. Uusi koulurakennus valmistui 1927 Lapinlahdenkadulle. Uusi koulurakennus valmistui Kontulaan 1971 (Rintinpolku 2).

Koulua koskevat julkaisut: