SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Ekenäs samskola 1905-1943


Valokuva: Museovirasto.


Perustamislupa: 22.03.1905 / Tammisaaren kaupunki.

Omistajat: Tammisaaren kaupunki.

Oikeus antaa keskikoulutodistuksia: 20.5.1921

Ylioppilastutkinto-oikeus: 20.8.1908

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
1905/06 6 85 -
1910/11 13 208 7
1920/21 15 254 7
1930/31 14 222 11
1938/39 14 224 11


Erityispiirteitä: Valtion ylläpitämä reaalikoulu muutettiin neliluokkaiseksi alkeiskouluksi 1885. Sen oppilasmäärä jäi kuitenkin varsin vähäiseksi, koska se ei tarjonnut jatko-opiskelumahdollisuuksia. Tästä syystä kaupunkikunta anoi koulun laajentamista. Senaatti ei tähän suostunut, mutta oli valmis luovuttamaan koulun kaupungille. Näin syntyi viisiluokkainen Tammisaaren kaupungin ylläpitämä yhteiskoulu. Kaupungissa toiminut tyttökoulu Privata flickskolan i Ekenäs kävi samalla tarpeettomaksi. Sen kolme alinta luokkaa yhdistettiin yhteiskouluun ja kaksi ylintä vuosikurssia suoritti tutkinnon loppuun yhteiskoulun hallinnon alaisuudessa. 29.6.1906 koulu sai laajentumisluvan kahdeksanluokkaiseksi.

Ekenäs svenska samskola otettiin valtion haltuun 26.7.1940 annetulla asetuksella. Koulun nimeksi tuli 1.8.1940 lähtien Västra Nylands samlyceum. Samalla valtio lakkautti Hangon ruotsalaisen yhteislyseon toiminnan, kun alue jouduttiin luovuttamaan Neuvostoliitolle. Koulun omaisuus siirrettiin Västra Nylands samlyceumille. Syksyllä 1942 koulutoiminta voitiin aloittaa uudelleen Hangon vapauduttua miehityksestä. Opetusministeriön päätöksellä 27.5.1942 Västra Nylands samlyceum siirrettiin Hankoon. Oppikoulutyön turvaamiseksi Tammisaaren kaupunki jatkoi lukuvuoden 1942-1943 yhteiskoulun ylläpitoa, kunnes 5.3.1943 annetulla asetuksella valtio perusti 8-luokkaisen Tammisaaren ruotsinkielisen yhteislyseon.

Toiminnan päättyminen yksityisenä kouluna: 31.08.1943 VAL

Koulun rehtorit: 1905-1932 Hugo Nicklin, 1932-1943 Einar Öhman.

Koulurakennukset: Kaksi ensimmäistä kouluvuotta toimittiin vanhassa valtion alkeiskoulun rakennuksessa. 1907 koulu muutti tyttökoulun vanhaan rakennukseen, jota laajennettiin 1909 ja 1913.

Koulua koskevat julkaisut:

Yksityisen koulun toiminnan jatkaja: 1940- Västra Nylands samlyceum, 1943- Ekenäs samlyceum, 1976- Ekenäs gymnasium
WWW-kotisivujen osoite: Ekenäs gymnasium