SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Viipurin uusi yhteiskoulu 1906-1940
Karjalan yhteiskoulu (Helsinki) 1940-1986


Valokuva: Viipurin uusi yhteiskoulu. Museovirasto.


Valokuva: Karjalan yhteiskoulun vuosikertomus 1957-1958.
Helsingin yliopiston kirjaston kokoelmat.Perustamislupa: 06.02.1906 / Kollega Yrjö Otto Rosendal.

Omistajat: 1906-1910 Yrjö Otto Rosendahl, 1910-1940 Viipurin uusi yhteiskouluosayhtiö, 1940-1986 Karjalan yhteiskoulu osakeyhtiö.

Oikeus antaa keskikoulutodistuksia: 20.04.1921

Ylioppilastutkinto-oikeus: 29.01.1913

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
1906/07 9 59 -
1910/11 14 182 -
1920/21 14 240 8
1930/31 14 248 18
1938/39 14 263 10
1950/51 15 236 17
1960/61 47 983 24
1970/71 49 894 83
1980/81 29 233 69


Erityispiirteitä: Koulu toimi aluksi viisiluokkaisena. Sai laajentumisluvan 8-luokkaiseksi 10.6.1910.

Koulun toiminta keskeytyi marraskuun lopussa 1939 sodan takia. Viipurin tultua luovutetuksi Neuvostoliitolle koulun ylläpitäjä anoi lupaa jatkaa toimintaa Helsingissä Karjalan yhteiskoulun nimellä. Valtioneuvosto hyväksyi siirron 11.7.1940. Viipurin valtauksen jälkeen valtioneuvosto antoi 1.4.1942 luvan aloittaa koulun toiminnan jälleen Viipurissa syksyllä 1942. Viipurissa toiminta keskeytyi pommitusten takia 11.2.1944, jonka jälkeen koulu siirtyi loppukevääksi Simpeleelle. Syksyllä 1944 koulun toiminta siirrettiin pysyvästi Helsinkiin (valtioneuvoston päätös 9.9.1946).

Peruskoulujärjestelmään siirryttäessä Karjalan yhteiskoulu sai peruskouluasteen osalta vuosittain tarkistettavan korvaavan koulun tehtävän, joka päättyi lukuvuoteen 1980-1981 mennessä. Koulu jatkoi tämän jälkeen yksityisenä lukiona vuoteen 1986, jolloin se yhdistettiin Töölön yhteiskouluun. Lukion painopistealueena oli taloustieto ensimmäisenä lukiona Suomessa.

Toiminnan päättyminen yksityisenä kouluna: YHD 31.05.1986 Töölön yhteiskoulu

Koulun rehtorit: 1905-1911 Otto Rosendal, 1911-1912 Yrjö Rosendal, 1912-1914 Einar Fieandt, 1914-1915 Ville Koistinen, 1915-1919 Kaaperi Kivialho, 1919-1924 Frans Petter Oinonen, 1924-1928 Yrjö Paasivirta, 1928-1942 Herman Suominen, 1942-1950 Aukusti Kupiainen, 1950-1973 Matti Kohvakka, 1973-1986 Anna-Liisa Mikkeli.

Koulurakennukset: Koulu toimi 1906 alkaen ns. Koikkelinin talossa Pajakatu 5:ssä. Syksyllä 1913 valmistui koululle oma talo Myllymäen kentän ja Kullervonkadun kulmaukseen. Helsingissä koulu toimi aluksi Arkadian yhteislyseon tiloissa 1940-1942 ja uudelleen 1944-1955. 1942-1944 koulu toimi Viipurissa omassa koulutalossaan. Simpeleellä koulu toimi Kivijärven ja Änkilän kansakoulujen tiloissa. Oma koulutalo valmistui 1955 Ruskeasuolle. Lisäsiipi valmistui 1963.

Koulua koskevat julkaisut: