SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Viipurin tyttölyseo 1922-1926

Koulutalon valokuvaa ei ole käytetyistä arkistoista löytynyt.


Perustamislupa: 04.05.1922 / Uusi tyttökoulu oy.

Omistajat: Uusi tyttökoulu oy.

Oikeus antaa keskikoulutodistuksia: -

Ylioppilastutkinto-oikeus: -

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
1922/23 10 146 -


Erityispiirteitä: Koulu suunniteltiin 9-luokkaiseksi. Viipuriin perustettiin 25.7.1925 annetun asetuksen mukaan valtion ylläpitämä 9-luokkainen tyttölyseo. 8.3.1926 tyttölyseo luovutti kuusiluokkaiseksi ehtineen koulun kaluston, opetusvälineet ja kirjaston valtion koululle.

Toiminnan päättyminen yksityisenä kouluna: VAL 31.08.1926

Koulun rehtorit: 1921-1926 Fiina Miettinen.

Koulurakennukset: Koulu toimi aluksi Viipurin suomalaisen lyseon entisessä rakennuksessa Tuomionkirkonkatu 7:ssä.

Koulua koskevat julkaisut:

Yksityisen koulun toiminnan jatkaja: Viipurin suomalainen tyttölyseo, 1936- Viipurin tyttökoulu, 1940- Tampereen II tyttökoulu, 1957- Sammon yhteislyseo, 1976- Sammon yläaste / Sammon lukio
WWW-kotisivujen osoite: Sammon lukio