Yksityiskoulujen Liiton lausuntoja

Lausunnot ja kuulemistilaisuudet 2018

Lausunto koskien luonnosta hallituksen esitykseksi eduskunnalle lukiolaiksi ja laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta, Diaarinumero OKM/41/010/2017, päivätty 7.3.2018
YKLry_lausunto_lukiolain_luonnoksesta070317

 

Sivistysvaliokunta, asiantuntijakuuleminen 26.4.2018
HE 41 /2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle lukiolaiksi ja laeiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta YKLry_kuuleminen260418SivVK

 

Lausunto Lukiouudistukseen liittyvät asetukset, Diaarinumero: OKM/41/010/2017, päivätty 3.9.2018
YKLry_LausuntoLukiouudistusAsetukset030918

 

Eduskunnan sivistysvaliokunnalle, kannanotto: Perusopetuksen rahoitus kaikille opetuksen järjestäjille ja oppilaille saman tasoiseksi, päivätty 17.9.2018 kannanotto siv perusopetus 17.9.2018

 

HE 123/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019
Lausunto aiheesta: Yksityisten koulutuksenjärjestäjien saaman perusopetuksen oppilaskohtaisen
kotikuntakorvauksen suuruus verrattuna kunnallisten koulutuksen järjestäjien saamaan vastaavaan korvaukseen. Perusteet nykyjärjestelmälle, päivätty 5.10.2018
SiV 051018_YksityiskoulujenLiittory_Lausunto HE123_2018vp

 

HE 126/2018 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11 b §:n muuttamisesta, päivätty 18.10.2018 Siv 181018_YksityiskoulujenLiittory_Lausunto HE126_2018vp

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön kuulemistilaisuus 6.11.2018,
lausunto koskien ylioppilastutkinnon rakenteen muuttamista koskevaa ehdotusta
YKLry Lausunto yo_tutkinnon rakenteen muuttamisesta 18 11 06