SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Ylitornion yhteiskoulu 1947-1986
Ylitornion yhteiskoulun lukio 1986-


Valokuva: Ylitornion yhteiskoulun lukion arkisto.


Perustamislupa: 21.08.1947 / Ylitornion Yhteiskoulun Kannatusosakeyhtiö.

Omistajat: Ylitornion Yhteiskoulun Kannatusosakeyhtiö.

Oikeus antaa keskikoulutodistuksia: 30.12.1950

Ylioppilastutkinto-oikeus: 29.12.1965

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
1947/48 6 80 -
1950/51 12 171 -
1960/61 10 246 -
1970/71 22 482 21
1980/81 15 175 37
1990/91 15 104 28
2000/01 19 121 36


Erityispiirteitä: Koulu toimi aluksi viisiluokkaisena. Sai laajentumisluvan 8-luokkaiseksi 30.5.1963. Ennen Lapin läänin siirtymistä peruskoulujärjestelmään ja sen jälkeenkin koulu taisteli ensimmäisenä yksityisenä oppikouluna itsenäisyydestään ja oikeudestaan järjestää peruskouluopetusta ns. korvaavana kouluna. Koulu voitti oikeustaistelunsa, mutta menetti keskikouluasteensa eduskunnan säädettyä 1974 peruskoululain muutoksen, jolla käytännössä poistettiin koulun valintaoikeus.

Ensimmäiset peruskoulun käyneet opiskelijat suorittivat ylioppilastutkintonsa keväällä 1980. Syksyllä 1982 lukio muuttui kurssimuotoiseksi ja otti käyttöön 5-jaksojärjestelmän. Syksystä 1994 lähtien koulu on toiminut luokattomana lukiona. Lukion kurssitarjottimeen lisättiin syksystä 1995 lähtien 12 kurssia jääkiekkoa. Aktiivinen yhteistyö Ruotsin Övertorneän Gränsälvsgymnasietin kanssa aloitettiin syksyllä 1996.

Lukion aikuislinja aloitti toimintansa syksyllä 2000 ja ensimmäliset aikuislinjan opiskelijat suorittivat ylioppilastutkintonsa keväällä 2003. Etälukiotoiminnan suunnittelu käynnistettiin yhdessä Länsi-Lapin muiden Virve-projektiin kuuluvien oppilaitosten kanssa keväällä 2000 ja ensimmäiset etälukiolaiset aloittivat opintonsa syksyllä 2002. Etälukiotoiminnan suunnitteluun ja etäopettajien kouluttamiseen saatiin EU-rahoitusta vuosille 2000-2004. Verkko-opiskelumahdollisuus on laajennettu koskemaan myös päivälukiolaisia.

Koulun rehtorit: 1947-1951 Elsa Säippä-Keränen, 1951-1952 Jaakko Juppala, 1952-1954 Antti Jaakko Iho, 1954-1957 Pekka Loikkanen, 1957-1959 Raili Vainio, 1959-1962 Uolevi Räsänen, 1962-1964 Seppo Muroma, 1964-1968 Simo Miesmaa, 1968-2000 Jaakko Mutka, 2001- Sari Lantto.

Koulurakennukset: Koulu aloitti toimintansa tavallisissa asuintaloissa. Oma koulutalo valmistui 1953, laajennus 1963. Laajennusosan muutos- ja peruskorjaustyö käynnistyi syksyllä 2004.

Koulua koskevat julkaisut:

WWW-kotisivujen osoite: Ylitornion yhteiskoulun lukio