SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Helsingin yhtenäiskoulu 1959-1977


Valokuva: Helsingin kaupunginmuseo.


Perustamislupa: 21.05.1959 / Yhtenäiskouluyhdistys.

Omistajat: Yhtenäiskouluyhdistys.

Oikeus antaa keskikoulutodistuksia: 18.12.1963

Ylioppilastutkinto-oikeus: 25.11.1966

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
1959/60 10 20 -
1960/61 12 51 -
1970/71 20 241 22


Erityispiirteitä: Helsingin yhtenäiskoulun kansakoulua vastaavat luokat aloittivat toimintansa syksyllä 1956 (toimilupa 26.1.1956). Varsinainen oppikoulu käynnistyi syksyllä 1959 ja se toimi 8-luokkaisena. Koulussa toteutettiin erilaista kokeilutoimintaa: periodiluku, kielten varhaisopetus, arvostelukokeilu, kurssimuotoisuus, tavoiteoppimiskokeilu. 10.5.1962 Yhtenäiskouluyhdistys r.y. sai luvan perustaa Käpylän iltaoppikoulu nimisen iltaoppikoulun (ks. Käpylän iltaoppikoulu).

Toiminnan päättyminen yksityisenä kouluna: KUN 31.07.1977

Koulun rehtorit: 1959-1960 Simo Sivenius, 1960-1969 Touko Voutilainen, 1969-1971 Pertti Hallikainen, 1971-1972 Simo Sivenius, 1972-1977 Sakari Tiainen.

Koulurakennukset: Kansakoulu aloitti toimintansa Helsingin NMKY:n kerhohuoneistossa Vuorikatu 17:ssa, toinen lukuvuosi työskenneltiin Ortodoksisen seurakunnan talossa Lönnrotinkadulla. 1958 alkaen koulun käytössä oli Oulunkylän kansakoulu. 1962 valmistui oma koulutalo Käpylän kaupunginosaan. Rakennusta laajennettiin 1966.

Koulua koskevat julkaisut:

Yksityisen koulun toiminnan jatkaja: Yhtenäiskoulu
WWW-kotisivujen osoite: Yhtenäiskoulu