SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Vörå samskola 1945-1969


Valokuva: Vörå samskola vuosikertomus 1962-1963.
Helsingin yliopiston kirjaston kokoelmat.Perustamislupa: 03.05.1945 / Vörå samskolas garantiförening.

Omistajat: Vörå samskolas garantiförening.

Oikeus antaa keskikoulutodistuksia: 15.06.1945

Ylioppilastutkinto-oikeus: 03.05.1966

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
1945/46 7 70 -
1950/51 7 109 -
1960/61 10 212 -


Erityispiirteitä: Koulu toimi aluksi kolmiluokkaisena. Sai luvan neliluokkaiseksi 27.5.1948 ja 28.4.1966 laajentumisluvan 8-luokkaiseksi. Valtioneuvosto antoi 12.6.1969 luvan muuttaa keskikoulun kunnalliseksi keskikouluksi.

Toiminnan päättyminen yksityisenä kouluna: KUN 31.12.1969

Koulun rehtorit: 1945-1947 Helga Nygård, 1947-1968 Werner Ekman, 1968-1969 Barbro Ahlskog.

Koulurakennukset: Koulu toimi aluksi vuokratiloissa useissa eri toimipisteissä. Oma koulutalo valmistui 1950, lisärakennukset 1959, 1960 ja 1967.

Koulua koskevat julkaisut:

Yksityisen koulun toiminnan jatkaja: Vörå kommunala mellanskola, 1973- Vörå Oravais-Maxmo högstadium / Vörå samgymnasium
WWW-kotisivujen osoite: Värå samgymnasium