SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Privata svenska samskolan i Varkaus 1951-1971

Koulutalon valokuvaa ei ole käytetyistä arkistoista löytynyt.


Perustamislupa: 11.10.1951 / FM Ernst Sundström, insinööri Helmuth Blauberg ym.

Omistajat: 1951-1954 FM Ernst Sundström, Insinööri Helmuth Blauberg ym., 1954-1971 Föreningen för Svenska skolundervisning i Varkaus r.f.

Oikeus antaa keskikoulutodistuksia: -

Ylioppilastutkinto-oikeus: -

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
1951/52 7 19 -
1960/61 11 20 -
1970/71 6 5 -


Erityispiirteitä: Koulu toimi kolmiluokkaisena. Koululla ei ollut oikeutta antaa keskikoulutodistuksia. Oppilasmäärän laskiessa keskikoulua vastaavien luokkien toiminta päättyi vuosikertomuksen 1970-1971 mukaan keväällä 1971.

Toiminnan päättyminen yksityisenä kouluna: LAK 1971

Koulun rehtorit: 1951-1971 Rudolf Torckell.

Koulurakennukset: Koulu toimi kansakoulun kanssa samoissa tiloissa, jotka kunnostettiin 1951.

Koulua koskevat julkaisut: Yksityisen koulun toiminnan jatkaja: (Svenska skolan i Varkaus)
WWW-kotisivujen osoite: Varkaus svenska lågstadium