SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Turun suomalainen yksityislyseo 1879-1887


Valokuva: Turun maakuntamuseo. C.J. Gardberg 1958.


Perustamislupa: 24.04.1879 / Tuomiorovasti Torsten T.Renvall, hovioikeuden neuvos Greg.Gummerus ja lyseonlehtori A.W.Jahnsson.

Omistajat: Yksityiset kannattajat.

Oikeus antaa keskikoulutodistuksia: -

Ylioppilastutkinto-oikeus: 17.12.1886

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
1879/80 4 84 -
1880/81 4 84 -


Erityispiirteitä: Koulu toimi 7-luokkaisena lyseona. 1883 perustettiin Turkuun (päätös 22.8.1882) valtion suomalainen klassillinen lyseo. Kun valtionlyseo laajeni luokka luokalta, lakkasi yksityislyseo samalla asteittain. 1887 yksityislyseon kolme jäljellä olevaa luokkaa siirtyivät 21.4.1887 annetulla määräyksellä valtion haltuun.

Toiminnan päättyminen yksityisenä kouluna: VAL 31.08.1887

Koulun rehtorit: 1879-1887 Antti Helander.

Koulurakennukset: Koulu toimi ensin kaupungintalon puurakennuksessa Linnankatu 12:ssa, sen jälkeen konsuli Säven perillisten kivitalossa Nikolaintorin pohjoispuolella Gezeliuksenkatu 2:ssa (valokuva).

Koulua koskevat julkaisut:

Yksityisen koulun toiminnan jatkaja: Turun suomalainen lyseo, 1903- Turun suomalainen klassillinen lyseo, 1950- Turun klassillinen lyseo, 1972- Turun klassillinen yhteislyseo, 1976- Eskelin yläaste, 1985- Klassikon koulu / Eskelin lukio, 1979- Turun klassikon lukio
WWW-kotisivujen osoite: Turun klassikon lukio