SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Turun tyttöopisto 1921-1926


Valokuva: Turun maakunta-arkisto; Turun tyttökoulun arkisto.


Perustamislupa: 26.10.1921 / Johtajatar Maija Peron.

Omistajat: Maija Peron.

Oikeus antaa keskikoulutodistuksia: -

Ylioppilastutkinto-oikeus: -

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
1922/23 8 117 -


Erityispiirteitä: 1920-luvulle tultaessa alkoi Turussa olla pulaa oppikoulujen oppilaspaikoista. Kaikkien oppikouluun hyväksyttyjen tyttöjen ei ollut mahdollista aloittaa opintoja. Tähän tarpeeseen perustivat sisarukset Naima ja Olga Lemberg sekä Maija Peron uuden tyttökoulun. Koulu sai toimiluvan kuusiluokkaiseksi tyttökouluksi. Valtio perusti 7.5.1926 annetulla asetuksella uuden tyttökoulun Turkuun, mistä tuli tyttöopiston toiminnan jatkaja. 27.4.1926 tyttöopisto luovutti omaisuutensa perustettavalle valtion koululle.

Toiminnan päättyminen yksityisenä kouluna: LAK 31.08.1926

Koulun rehtorit: 1921-1926 Maija Peron.

Koulurakennukset: Koulu toimi Kristillisen Raittiusseuran huoneistossa.

Koulua koskevat julkaisut:

Yksityisen koulun toiminnan jatkaja: (Turun tyttökoulu, 1976- Aurakadun koulu)