SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Turun Steiner-koulu 1991-

Koulutalon valokuvaa ei ole käytetyistä arkistoista löytynyt.


Perustamislupa: 01.08.1991 / Turun seudun Steinerkouluyhdistys.

Omistajat: Turun seudun Steinerkouluyhdistys.

Oikeus antaa peruskoulun päästötodistuksia: 01.08.1991

Ylioppilastutkinto-oikeus: Toimilupa on saatu Lahden Rudolf Steiner -koulun filiaalina 14.2.1997.

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
2000/01 24 277 -


Erityispiirteitä: Turun Steiner-koulussa annetaan perusopetuslain 22.8.1998/628 ja lukiolain 22.8.1998/629 tarkoittamaa opetusta. Koulu noudattaa opetuksessaan omaa opetussuunnitelmaa, joka pohjaa steinerpedagogiseen ohjelmaan.

Koulun rehtorit: Steiner-kouluissa on ns. vuosirehtorit.

Koulurakennukset: Koulu toimii osoitteessa Mestarinkatu 2 Mäntymän kaupunginosassa.

Koulua koskevat julkaisut:

WWW-kotisivujen osoite: Turun Steiner-koulu