SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Tölö svenska samskola (Helsingfors) 1928-1975


Valokuva: Tölö svenska samskola vuosikertomus 1934-1935.
Helsingin yliopiston kirjaston kokoelmat.Perustamislupa: 27.04.1928 / Insinööri Laurin Zilliacus.

Omistajat: Föreningen Tölö svenska samskola.

Oikeus antaa keskikoulutodistuksia: 16.03.1936

Ylioppilastutkinto-oikeus: 20.05.1936

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
1928/29 4 11 -
1930/31 9 52 -
1938/39 25 197 9
1950/51 21 184 8
1960/61 18 215 17
1970/71 23 225 23


Erityispiirteitä: Koulu toimi 8-luokkaisena. Koulussa harjoitettiin pedagogista kehittämistyötä toiminnan alusta lähtien. Lukusuunnitelmassa oli varaus itsenäiselle työlle (Yhdysvaltalaisen Dalton-systeemin suuntaisesti) ja ryhmätyön käytöstä raportoitiin vuosikertomuksissa erikseen.

Koulurakennus sijaitsi Helsingin kaupungin omistamalla tontilla. Kun kyseinen alue varattiin kaupunkisuunnnitelmassa parkkialueeksi, tarjottiin koululle uutta tonttia Etelä-Kaarelassa. Kun koulun omistajayhteisö piti uuden koulun rakentamista liian kalliina ratkaisuna, aloitti se neuvottelut mahdollisesta yhdistymisestä Läroverket för gossar och flickor i Helsingfors nimisen oppilaitoksen kanssa. 1975 Tölö svenska samskola yhdistyi Minerva skolaniin, joka oli syntynyt 1973 Laguska skolanin ja Läroverket för gossar och flickor -nimisen oppilaitoksen yhdistymisen seurauksena.

Toiminnan päättyminen yksityisenä kouluna: YHD 31.07.1975 Minerva skolan

Koulun rehtorit: 1928-1940 Laurin Zilliacus, 1940-1968 Tor Therman, 1968-1974 Per Falck, 1974-1975 Harry Krogerus.

Koulurakennukset: Koulu toimi aluksi "Miramar" -nimisessä huvilarakennuksessa. Syksyllä 1932 vanha asuinrakennus kunnostettiin koulutaloksi.

Koulua koskevat julkaisut: