SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Toivonlinnan kristillinen opisto (Piikkiö) 1946-1963
Toivonlinnan yhteiskoulu (Piikkiö) 1963-


Valokuva: Toivonlinnan yhteiskoulun kokoelmat.


Perustamislupa: 05.12.1946 / Suomen Adventtilähetys r.y.

Omistajat: 1932-1963 Adventtilähetys r.y., 1963- Suomen Adventtikirkko.

Oikeus antaa keskikoulutodistuksia: 06.04.1960

Ylioppilastutkinto-oikeus: 09.01.1963

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
1946/47 7 89 -
1950/51 9 104 -
1960/61 11 130 -
1970/71 19 150 13
1980/81 17 130 25
1990/91 15 127 26
2000/01 16 186 24


Erityispiirteitä: Valtioneuvoston päätöksellä 20.8.1941 lähetysopisto katsottiin kuuluvaksi kouluhallituksen tarkastustoimen alaiseksi. Toivonlinnan kristillisen opiston työohjelman valtioneuvosto vahvisti 5.12.1946 sellaisenaan. Sen mukaan sisäoppilaitoksen tarkoituksena oli antaa nuorisolle kristillisessä ympäristössä suunnilleen keskikoulua vastaava oppimäärä sekä lisäksi teologinen peruskurssi Suomen Adventtikirkon pappis- ja maallikkotyöntekijöiden valmistusta varten. Koulu toimi aluksi neliluokkaisena. Sai laajentumisluvan 8-luokkaiseksi 12.5.1960.

Vuonna 1999 perusopetuksen luokat 1-9 yhdistettiin yhtenäiskouluksi ja samalla lukio omaksi yksikökseen koululakien muutoksesta johtuen. 1.8.1999 alkaen koululla on ollut erityistehtävänä antaa kristillisiin arvoihin perustuvaa kasvatusta ja opetusta valtioneuvoston myöntämän opetuksen järjestämisluvan mukaan. Vuosiluokilla 7-9 annettava perusopetus ja lukiokoulutus järjestetään osin sisäoppilasmuotoisesti.

1.8.2005 alkaen perusopetuksessa noudatetaan VN:n päätöksen mukaan perusopetuslain kuudennen pykälän tarkoittamaa maailmankatsomuksellista tai kasvatusopillista järjestelmää (kristillinen kasvatus).

Koulun rehtorit: 1946-1961 Veli Karström, 1961-1971 Väinö Antero Jaakkola, 1971-1978 Matti Johannes Lahti, 1978-1999 Simo Anttila, 1999- Pekka Kanervio.

Koulurakennukset: Koulurakennus valmistui 1948, laajennus 1963. Vuonna 1992 koulutalon neljäs kerros muutettiin luokkatiloiksi, joissa opetetaan fysiikka-kemia, maantieto-biologia sekä kotitalous.

Koulua koskevat julkaisut:

WWW-kotisivujen osoite: Toivonlinnan yhteiskoulu