SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Tervolan keskikoulu 1956-1966
Tervolan yhteiskoulu 1966-1969


Valokuva: Kuisma Suopela.


Perustamislupa: 24.05.1956 / Tervolan keskikoulun kannatusyhdistys.

Omistajat: 1956-1966 Tervolan keskikoulun kannatusyhdistys, 1966-1969 Tervolan yhteiskoulun kannatusyhdistys.

Oikeus antaa keskikoulutodistuksia: 08.03.1961

Ylioppilastutkinto-oikeus: 23.04.1969

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
1956/57 4 28 -
1960/61 11 131 -


Erityispiirteitä: Koulu toimi aluksi viisiluokkaisena. Sai laajentumisluvan 8-luokkaiseksi 28.4.1966. Valtioneuvosto antoi 12.6.1969 luvan muodostaa keskikoulusta kunnallisen keskikoulun.

Toiminnan päättyminen yksityisenä kouluna: KUN 31.07.1969

Koulun rehtorit: 1956-1969 Jaakko Juppala.

Koulurakennukset: Koulu toimi aluksi Korpelan kansakoulussa. Oma koulutalo valmistui 1960.

Koulua koskevat julkaisut:

Yksityisen koulun toiminnan jatkaja: Tervolan kunnallinen keskikoulu / Tervolan lukio
WWW-kotisivujen osoite: Tervolan lukio