SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Tampereen Rudolf Steiner -koulu 1977-

Koulutalon valokuvaa ei ole käytetyistä arkistoista löytynyt.


Perustamislupa: 01.12.1977 / Tampereen Steiner -kouluyhdistys.

Omistajat: Tampereen Steiner -kouluyhdistys.

Oikeus antaa peruskoulun päästötodistuksia: 01.12.1977

Ylioppilastutkinto-oikeus: 01.12.1977

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
1980/81 22 304 -
1990/91 32 431 13
2000/01 47 623 21


Erityispiirteitä: Tampereen vuonna 1971 perustettu Rudolf Steiner -koulu on kaksitoistavuotinen yksityinen yhtenäiskoulu. Siihen liittyy esiluokka ja ylioppilaskirjoituksiin valmentava 13. luokka. Ala-asteella opetuksesta vastaa suurelta osin luokanopettaja. Taiteellisen ja käytännöllisen työn osuus on suuri kaikilla luokka-asteilla. Steinerkoulun tavoitteet ovat kahdensuuntiaset. Toisaalta yksilö asetetaan keskeiseen asemaan ja opetus alistetaan tukemaan hänen kasvuaan. Koulu pyrkii kehittämään yksittäisen oppilaan kyvyt vahvoiksi välineiksi toteuttaa omaa ainutlaatuaan. Toisaalta koulu pyrkii antamaan kaikille laajan yleissivistyksen, joka on perusta oman ajan tapahtumien kehittämiselle ja täydelle yhteiskunnalliselle vastuulle.

Koulun rehtorit: Steiner-kouluissa on ns. vuosirehtorit.

Koulurakennukset: Koulu toimi aluksi seuraavissa osoitteissa: 1977-1980 Pyynikintie 2, 1980-1983 Pinninkatu 45. Vuonna 1983 käyttöön saatin tiloja Satakunnankatu 13:sta, jossa on edelleen osa toiminnasta. Uusi koulurakennus saatiin käyttöön vuonna 2003 (Muotialantie 81).

Koulua koskevat julkaisut:

WWW-kotisivujen osoite: Tampereen Rudolf Steinerkoulu