SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Suomussalmen yhteiskoulu 1946-1948

Koulutalon valokuvaa ei ole käytetyistä arkistoista löytynyt.


Perustamislupa: 04.05.1944 / Suomussalmen yhteiskoulun kannatusyhdistys.

Omistajat: Suomussalmen yhteiskoulun kannatusyhdistys.

Oikeus antaa keskikoulutodistuksia: -

Ylioppilastutkinto-oikeus: -

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
1946/47 - - -


Erityispiirteitä: Koulu sai toimiluvan viisiluokkaiseksi. Kouluhallituksen arkistossa ei ole koulusta syystiedonantoa tai vuosikertomuksia. Antero Heikkisen (Kainuun historia III, s. 326) mukaan koulu ei sodan loppuvaiheiden takia voinut aloittaa toimintaansa syksyllä 1944, vaan vasta 1946. 18.6.1948 Suomussalmen kunta sai luvan perustaa kunnallisen kokeilukeskikoulun, jonka seurauksena Suomussalmen yhteiskoulu lakkautettiin.

Toiminnan päättyminen yksityisenä kouluna: LAK (tarkka päivämäärä ei ole tiedossa)

Koulun rehtorit: Ei ole tiedossa.

Koulurakennukset: Ei ole tiedossa.

Koulua koskevat julkaisut: