SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Someron yhteiskoulu 1927-1968


Valokuva: Museovirasto.


Perustamislupa: 27.09.1927 / Someron yhteiskoulun kannatusyhdistys.

Omistajat: 1927-1946 Someron yhteiskoulun kannatusyhdistys, 1946-1968 Someron kunta.

Oikeus antaa keskikoulutodistuksia: 21.12.1931

Ylioppilastutkinto-oikeus: 05.02.1945

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
1927/28 2 39 -
1930/31 7 103 -
1938/39 7 125 -
1950/51 15 283 16
1960/61 26 575 14


Erityispiirteitä: Koulu toimi aluksi viisiluokkaisena. Sai laajentumisluvan 8-luokkaiseksi 28.5.1942. Koulussa oli mahdollista opiskella esperantoa. Valtioneuvosto antoi 11.7.1968 luvan muodostaa yhteiskoulun keskiasteesta kunnallisen keskikoulun ja lukiosta kunnan omistaman lukion.

Toiminnan päättyminen yksityisenä kouluna: KUN 31.07.1968

Koulun rehtorit: 1927-1929 Jussi Peltokallio, 1929-1936 Joel Vilkki, 1936-1938 A.I. Aarnio, 1938-1939 Urho Tuomola, 1939-1941 Jouko Saikkala, 1941-1960 Joel Vilkki, 1960-1968 Pertti Viitanen.

Koulurakennukset: Koulu toimi aluksi maamiestalossa ja sen jälkeen alunperin kunnansairaalaksi suunnitellussa talossa vuokralla. 1931 kyseinen rakennus siirtyi koulun omistukseen. 1954-1959 valmistui uusi koulurakennus neljässä eri vaiheessa.

Koulua koskevat julkaisut:

Yksityisen koulun toiminnan jatkaja: Someron-Kiikalan kunnallinen keskikoulu / Someron lukio
WWW-kotisivujen osoite: Someron lukio