SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Svenska samskolan i Sjundeċ 1910-1911

Koulutalon valokuvaa ei ole käytetyistä arkistoista löytynyt.


Perustamislupa: 13.10.1910 / Maanviljelysneuvos Ture W.Lindberg, Vapaaherra August Wrede af Elimä ym.

Omistajat: Käytetyistä lähteistä ei ilmene koulun omistajaa.

Oikeus antaa keskikoulutodistuksia: -

Ylioppilastutkinto-oikeus: -

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
1910/11 ? ? -


Erityispiirteitä: Koulu sai perustamisluvan viisiluokkaiseksi, mutta toimi vain yhden lukuvuoden. Koulusta ei ole vuosikertomuksia eikä syystiedonantoja.

Toiminnan päättyminen yksityisenä kouluna: LAK 31.05.1911

Koulun rehtorit: Ei ole tiedossa.

Koulurakennukset: Koulu toimi Siuntion pitäjän kirkonkylässä.

Koulua koskevat julkaisut: