SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Sammatin vapaa kyläkoulu 1993-

Koulutalon valokuvaa ei ole käytetyistä arkistoista löytynyt.


Perustamislupa: 23.06.1993 / Sammatin vapaan kyläkoulun kannatusyhdistys.

Omistajat: Sammatin vapaan kyläkoulun kannatusyhdistys.

Oikeus antaa peruskoulun päästötodistuksia: 27.05.1996

Ylioppilastutkinto-oikeus: -

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
2000/2001 19 75 -


Erityispiirteitä: Vapaa kyläkoulu aloitti toimintansa kotiopetusryhmänä 1984 Karjalohjan Heponiemessä. Steinerpedagogiikkaa toteuttava kouluhanke sai nimekseen Karjalohjan Vapaa kyläkoulu. Perustavien opettajien ja vanhempien piirissä tahdottiin taata koulun pedagoginen vapaus ja se kirjattiin myös koulun nimeen. Alkuun koulu toimi ilman valtionosuuksia, täysin vanhempien kustantamana ja yleisen talkoohengen varassa. Vuonna 1993 koulu sai peruskoulua korvaavan aseman ja säännöllisen valtionavun

Koulun rehtorit: Steiner-kouluissa on ns. vuosirehtorit.

Koulurakennukset: Vuonna 2001 kannatusyhdistys osti koulun lähellä sijaitsevan Lohilammen entisen vanhainkodin rakennukset. Kiinteistö on kolmikerroksinen kivirakennus.

Koulua koskevat julkaisut:

WWW-kotisivujen osoite: Sammatin vapaa kyläkoulu