SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Saarijärven (suomalainen) yhteiskoulu 1908-1973


Valokuva: Saarijärven lukion arkisto.


Perustamislupa: 23.09.1908 / Kunnanlääkäri N.J.Arppe.

Omistajat: Saarijärven yhteiskoulun kannatusyhdistys.

Oikeus antaa keskikoulutodistuksia: 26.04.1923

Ylioppilastutkinto-oikeus: 05.01.1948

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
1908/09 3 41 -
1910/11 6 88 -
1920/21 7 83 -
1930/31 7 104 -
1938/39 7 113 -
1950/51 18 326 13
1960/61 25 593 28
1970/71 39 855 61


Erityispiirteitä: Koulu sai perustamisluvan 8-luokkaiseksi yhteiskouluksi. Lukioluokkia ei kuitenkaan taloudellista syistä ja vähäisen oppilasmäärän takia voitu aloittaa toiminnan alkuvuosikymmeninä. Keväällä 1945 kannatusyhdistys anoi lupaa lukion perustamiselle. Valtioneuvosto katsoi lausunnossaan 5.4.1945 hakemuksen kuitenkin tarpeettomaksi, koska koululle oli jo annettu tuo oikeus perustamisluvan yhteydessä. Koulu tarjosi pitkän ajan luoteisen Keski-Suomen ainoana lukiona mahdollisuuden korkeampiin opintoihin.

Toiminnan päättyminen yksityisenä kouluna: KUN 31.07.1973

Koulun rehtorit: 1908-1911 Helena Lappalainen, 1911-1912 O.L. Merikallio, 1912-1914 Helena Lappalainen, 1914-1917 Teodor Kumpulainen, 1917-1918 Viljo Karvonen, 1918-1921 Väinö Virtanen, 1921-1922 Eevi Kaarakka, 1922-1925 Esa Iivanainen, 1925-1926 Iivari Rantala, 1926-1945 Heikki Haavio, 1945-1961 Erkki Mustakallio, 1961-1971 Eino Rutanen, 1971-1973 Aarre Ahonen.

Koulurakennukset: Kaksi ensimmäistä lukuvuotta koulu toimi kansakoulun huoneissa. 1910 koulu toimi ns. vanhan yhteiskoulun suojissa, jonka kauppias Otto Heino osti koulua varten. 1923 rakennusta laajennettiin. 1958 valmistui uusi koulurakennus, 1965 laajennus.

Koulua koskevat julkaisut:

Yksityisen koulun toiminnan jatkaja: Saarijärven keskuskoulu / Saarijärven lukio
WWW-kotisivujen osoite: Saarijärven lukio