SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Rudolf Steiner -koulu (Helsinki) 1959-1976
Rudolf Steiner skolan (Helsingfors) 1959-1976
Helsingin Rudolf Steiner -koulu 1976-
Helsingfors Rudolf Steiner skola 1976-


Valokuva: Helsingin Rudolf Steiner koulun kokoelmat.


Perustamislupa: 21.05.1959 / Rudolf Steiner -koulun kannatusyhdistys.

Omistajat: Rudolf Steiner -koulun kannatusyhdistys.

Oikeus antaa keskikoulutodistuksia: 21.10.1966

Ylioppilastutkinto-oikeus: 03.01.1968

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
1959/60 14 111 -
1960/61 19 155 -
1970/71 59 524 -
1980/81 58 863 19
1990/91 71 815 36
2000/01 88 1142 47


Erityispiirteitä: Rudolf Steiner koulun kansakoulua vastaavat luokat aloittivat toimintansa Helsingissä 1955. Koulun pedagogiikka perustui Rudolf Steiner -koulu nimiseen koulu-uudistusliikkeeseen, jonka juuret löytyvät Saksassa Stuttgartissa 1919 perustetusta Waldorf -koulusta.

Kansakouluasteen jatkoksi perustettiin 1959 oppikouluaste. Koulu toimi aluksi viisiluokkaisena keskikouluna ja neljäluokkaisena lukiona. 8.5.1964 koulu sai luvan muuttaa keskikouluasteen kuusiluokkaiseksi ja lukion kolmiluokkaiseksi. 26.4.1977 annettiin Steiner-koulua koskeva laki. Se järjesti koulun pysyvän aseman ja velvoitti samalla tarjoamaan virikkeitä muulle koululaitokselle. Koulussa harjoittelevat Snellman-korkeakoulussa valmistuvat Steinerkoulun opettajat.

Nykyisin koulu on 12-vuotinen yhtenäiskoulu, jossa on lisäksi esiluokka ja yo-tutkintoon valmistava 13. luokka. Opetuksessa painotetaan taiteellisuutta. Kurssimuotoisuuden sijasta toteutetaan yksi opetusjakso kerrallaan ja lisäksi on läpivuotiset viikkotunnit. Keskeisiä piirteitä koulun toiminassa ovat leirikoulut (biologia, maatalous, teollisuus), näytelmät, laajahko päätöstyö 12. luokalla (taiteellinen, käytännöllinen tai tiedollinen) sekä yläluokkien taidejaksot ja kulttuurimatkat (12. luokka).

Koulun rehtorit: Steiner-kouluissa on ns. vuosirehtorit.

Koulurakennukset: 1958 koulu sai käyttöönsä oman rakennuksen Lehtikuusentiellä, jota laajennettiin 1968.

Koulua koskevat julkaisut:

WWW-kotisivujen osoite: Helsingin Rudolf Steiner -koulu / Rudolf Steiner skolan i Helsingfors