SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Rauman yhteislyseo 1893-1928


Valokuva: Museovirasto.


Perustamislupa: 07.03.1893 / Rauman kaupunki.

Omistajat: Rauman kaupunki.

Oikeus antaa keskikoulutodistuksia: 18.8.1921

Ylioppilastutkinto-oikeus: 12.7.1900

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
1893/94 4 40 -
1900/01 17 172 12
1910/11 10 250 11
1920/21 11 305 6


Erityispiirteitä: 23.8.1883 annetun asetuksen mukaisesti valtion ylläpitämä Rauman realikoulu muutettiin kaksiluokkaiseksi suomenkieliseksi poikien alkeiskouluksi. 1889 Rauman valtuusto anoi koulun laajentamista neliluokkaiseksi ja muuttamista yhteiskouluksi. Senaatti hylkäsi tämän anomuksen, mutta tarjosi alkeiskoulun ylläpitoa Rauman kaupungille. Syksyllä 1893 aloitti toimintansa viisiluokkainen Rauman yhteislyseo, joka valtuuston päätöksessä sai nimen "Rauman 5-luokkainen lysee". Yhteiskoulun muodostamisen seurauksena Rauman suomalaisen tyttökoulun toiminta kävi tarpeettomaksi ja se lakkautettiin vuoteen 1895 mennessä. Yhteislyseo sai laajentumisluvan kahdeksanluokkaiseksi 24.5.1898. Lukion yhteyteen perustettiin syksyllä 1921 ns. liikelinja (toimilupa 20.4.1921). Sen esikuvana toimi Viipurin realikoulun yhteyteen perustettu kauppalyseo. Liikelinjan lukusuunnitelmassa oli oppiaineina mm. yhteiskuntaoppi, kansantalous ja talousmaantiede. Tavoitteena oli tarjota opiskelijoille lukiosivistyksen ohella liike-elämän vaatimuksia vastaava ohjelma. Valtioneuvosto myönsi vuosiksi 1924 ja 1925 linjalle täydet yliopistoonpäästöoikeudet. Jatkuva oikeus olisi edellyttänyt linjan tekemistä yhdenmukaisemmaksi valtioneuvoston asettaman neuvottelukunnan laatiman ns. kauppalukion lukusuunnitelman kanssa. Linjan oppilasmäärä jäi kuitenkin kovin pieneksi ja opetuksesta aiheutuvien korkeiden kustannusten takia linja lakkautettiin kevääseen 1925 mennessä. Linjan tilalle palautettiin entinen reaalilinja. Rauman yhteislyseo siirtyi valtion haltuun 4.5.1928 annetun asetuksen perusteella.

Toiminnan päättyminen yksityisenä kouluna: 31.08.1928 VAL

Koulun rehtorit: 1893-1898 Volter Högman (myöhemmin Rihtniemi), 1898-1910 Juho Suomalainen, 1910-1913 August Alho, 1913-1915 Aatto Ahlfors, 1915-1922 Johan Halonen, 1922-1926 Kustaa Tarmo, 1927-1928 Into Vaahtoranta.

Koulurakennukset: Yhteislyseo toimi vuoteen 1896 entisessä valtion alkeiskoulun rakennuksessa. Neljäntenä toimintavuonna koulu oli sijoitettuna alakansakoulun tiloihin. Oma koulutalo valmistui 1897. Oppilasmäärän kasvu ja koulun laajentuminen yliopistoon johtavaksi edellyttivät lisätiloja. Uusi koulurakennus valmistui syksyllä 1914 (valokuva).

Koulua koskevat julkaisut:

Yksityisen koulun toiminnan jatkaja: Rauman yhteislyseo, 1944- Rauman Lyseo, 1972- Rauman yhteislyseo, 1976- Sinisaaren yläaste / Sinisaaren lukio, 1978- Sinisaaren yläaste / Rauman lyseon lukio, 1985- Rauman lyseon yläaste / Rauman lyseon lukio.
WWW-kotisivujen osoite: Rauman yhteislyseon lukio