SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Rantasalmen lukio 1962-1975


Valokuva: Rantasalmen lukion arkisto. Kuva on vuodelta 2004.


Perustamislupa: 17.05.1962 / Rantasalmen lukion kannatusyhdistys.

Omistajat: 1962-1970 Rantasalmen yhteiskoulun kannatusyhdistys, 1970-1975 Rantasalmen kunta.

Oikeus antaa keskikoulutodistuksia: -

Ylioppilastutkinto-oikeus: 27.01.1966

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
1962/63 8 33 -
1970/71 10 85 23


Erityispiirteitä: Koulu toimi kolmiluokkaisena lukiona.

Toiminnan päättyminen yksityisenä kouluna: KUN 31.07.1970

Koulun rehtorit: 1962-1963 Toivo Luukola, 1963-1967 Eero Heino, 1967-1975 Vilho Vänttinen.

Koulurakennukset: Koulu aloitti toimintansa Rantasalmen Työväenyhdistyksen rakennuksessa, joka kunnostettiin koululle sopivaksi. Oma koulutalo valmistui 1975. Valokuvassa rakennuksen ainoa ulkomuotomuutos verrattuna 1970-luvulle on entisen tasakaton muuttaminen loivaksi harjakatoksi.

Koulua koskevat julkaisut:

Yksityisen koulun toiminnan jatkaja: Rantasalmen lukio
WWW-kotisivujen osoite: Rantasalmen lukio