SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Helsingin ranskalais-suomalainen yhteislyseo 1956-1977


Valokuva: Helsingin ranskalais-suomalaisen yhteislyseon vuosikertomus 1965-1966.
Helsingin yliopiston kirjaston kokoelmat.Perustamislupa: 24.05.1956 / Ranskalaisen koulun kannatusosakeyhtiö.

Omistajat: Ranskalaisen koulun kannatusosakeyhtiö.

Oikeus antaa keskikoulutodistuksia: 25.01.1961

Ylioppilastutkinto-oikeus: 15.01.1964

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
1956/57 9 24 -
1960/61 17 138 -
1970/71 25 206 18


Erityispiirteitä: 9.7.1947 opetusministeriön myöntämällä luvalla perustettiin Helsingin ranskalainen kansakoulu (Ecole Elémentaire Francaise). Vuoden 1954 lopulla Ranskalaisen koulun ystävät r.y. yhdessä Suomi-Ranska yhdistyksen kanssa perustivat Ranskalaisen koulun kannatusosakeyhtiön, jonka osakkaaksi tuli myös Ranskan valtio 20% osuudella. Lisäksi Ranskan valtio tuki koulutalon rakentamista. Syksyllä 1956 aloitti koulun oppikoulua vastaavat luokat, jotka toimivat 8-luokkaisena.

7.1.1977 annettiin laki Helsingin ranskalaisesta koulusta sen siirtyessä samalla valtion ylläpitämäksi oppilaitokseksi. Valtion kouluna yhteiskoulu muodostettiin 12-vuotiseksi oppilaitokseksi, jossa oli yhdeksänvuotinen peruskoulu ja kolmivuotinen lukio. Peruskoulun ja lukion oppimäärän lisäksi oppilaat tuli perehdyttää ranskan kieleen ja ranskalaiseen kulttuuriin. Lakia täydensi 6.5.1977 annettu asetus.

Toiminnan päättyminen yksityisenä kouluna: VAL 31.07.1977

Koulun rehtorit: 1956-1957 Lars Frösèn, 1957-1977 Jarmo Anttila.

Koulurakennukset: Koulurakennus valmistui 1957.

Koulua koskevat julkaisut:

Yksityisen koulun toiminnan jatkaja: Helsingin ranskalais-suomalainen koulu
WWW-kotisivujen osoite: Helsingin ranskalais-suomalainen koulu