SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Porvoon naisopisto = Institutet för unga flickor i Borgå 1912-1930
Porvoon naisopisto ja tyttölukio 1930-1972


Valokuva: Museovirasto.


Perustamislupa: 17.04.1912 / Rouva Edith Maria Bergholm.

Omistajat: 1912-1925 Edith Bergholm (1925-1930 Edith Bergholmin omaiset omistivat koulutalon), 1925-1972 Porvoon naisopisto oy.

Oikeus antaa keskikoulutodistuksia: -

Ylioppilastutkinto-oikeus: 20.12.1932

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
1912/13 9 43 -
1920/21 13 72 -
1930/31 9 27 -
1938/39 10 60 4
1950/51 10 65 11
1960/61 14 62 5
1970/71 20 70 4


Erityispiirteitä: Koulu toimi aluksi kaksivuotisena suomen- ja ruotsinkielisenä tyttökouluna. Lukusuunnitelmassa oli lukuaineiden ohella käytännön aineilla (kotitalous ja käsityö) tärkeä sija. Matematiikkaa ei opetusohjelmassa ollut aluksi lainkaan. Koulu toimi sisäoppilaitoksena. 7.8.1930 annetulla luvalla koulu muuttui yksinomaan suomenkieliseksi ja naisopiston lisäksi kouluun tuli kolmevuotinen tyttölukio. Koulu lakkautettiin 1.8.1972 alkaen asteittain ja koulun seuraajaksi tuli ammattikasvatushallituksen alainen ravintola-alan oppilaitos 27.7.1972 annetun luvan perusteella. Koululla ei ollut oikeutta antaa keskikoulun päästötodistuksia.

Toiminnan päättyminen yksityisenä kouluna: LAK 31.07.1972

Koulun rehtorit: 1912-1925 Edith Bergholm, 1925-1930 Alice Olsoni, 1931-1966 Hanna Palmroth, 1966-1970 Elisa Jääskeläinen, 1970-1972 Sirkka Söderlund.

Koulurakennukset: Toimi aluksi vuokrahuoneistossa Vesitornikadun ja Aleksanterinkadun kulmauksessa sijaitsevan tehdasrakennuksen päässä. Johtajatar Bergholm osti koko rakennuksen koulutaloksi 1916, lisärakennus otettiin käyttöön 1964.

Koulua koskevat julkaisut:

Yksityisen koulun toiminnan jatkaja: Porvoon Matkailu- ja Ravintola-alan oppilaitos