SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Porin seudun Steinerkoulu 1992-

Koulutalon valokuvaa ei ole käytetyistä arkistoista löytynyt.


Perustamislupa: 17.06.1992 / Porin seudun Steinerkouluyhdistys.

Omistajat: Porin seudun Steinerkouluyhdistys.

Oikeus antaa peruskoulun päästötodistuksia: 29.09.1992

Ylioppilastutkinto-oikeus: Toimilupa on saatu Lahden Rudolf Steiner -koulun filiaalina 19.7.1996.

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
2000/2001 25 177 -


Erityispiirteitä: Koulu noudattaa Steinerpedagogiikan perusteita.

Koulun rehtorit: Steiner-kouluissa on ns. vuosirehtorit.

Koulurakennukset: Koulu toimii omassa kiinteistössään Karhulinnassa.

Koulua koskevat julkaisut:

WWW-kotisivujen osoite: Porin seudun Steinerkoulu