SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN HISTORIATIETOKANTA
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Pohjois-Haagan yhteiskoulu (Helsinki) 1956-


Valokuva: Pohjois-Haagan yhteiskoulun arkisto


Perustamislupa: 24.05.1956 / Pohjois-Haagan yhteiskoulun kannatusyhdistys.

Omistajat: 1956-1958 Pohjois-Haagan yhteiskoulun kannatusyhdistys, 1958- Pohjois-Haagan yhteiskoulu oy.

Oikeus antaa keskikoulutodistuksia: 25.01.1961

Ylioppilastutkinto-oikeus: 15.01.1964

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
1956/57 10 85 -
1960/61 26 788 -
1970/71 50 1113 126
1980/81 43 654 42
1990/91 37 353 24
2000/01 52 757 108


Erityispiirteitä: Koulu toimii 8-luokkaisena. Koulu oli suurimmillaan 1967/68 jolloin oppilaita 1150. Kouluun perustettu apulaisrehtorin toimi oli ensimmäinen laatuaan maassamme. Rinnakkaiskouluna toimi 1958-1961 (toimilupa 17.4.1958) käden taitoa ja kaupallisia aineita painottanut käytännöllinen linja. Se yhdistettiin 1.7.1961 myönnetyllä luvalla omaksi linjakseen Pohjois-Haagan yhteiskouluun.

Yläasteen osalta oppiainepainotukset liikunnassa (1990-) ja matematiikassa (1994-) kehittyivät vuosien myötä liikunta-, matematiikka- ja yhdistelmälinjaksi (liikunta sekä matematiikka), joihin oppilaat otetaan soveltuvuuskokeella. Tämä on aiheuttanut hakijamäärien jatkuvan kasvun.

Lukion osalta liikuntapainotteinen (1990-) toiminta laajenee ja kehittyy urheilulukiomaisesti toimivaksi lukion liikuntalinjaksi. Pitkän kehitystyön tuloksena PHYK tunnetaan nykyään maan eturivin liikuntaan erikoistuneena lukiona. Liikuntalinjan rinnalla koulussa toimii myös lukion yleislinja.

Määrätietoisen koulun kehittämistyön tuloksena koulun vetovoimaa lähti jälleen nousuun. Vähenemässä ollut oppilasmäärä kasvoi nopeasti: syksyllä 2004 koulussa oli 856 oppilasta.

Koulun rehtorit: 1956-1973 Erkki Vahtera, 1973-1989 Teuvo Soljanto, 1989-1992Aarno Nietosvaara, 1992- Jukka Tanska.

Koulurakennukset: Koulu toimi aluksi noin kuukauden ajan Pakilan kansakoulussa. Sen jälkeen toiminta siirrettiin vastavalmistuneeseen Tolarin kansakoulun rakennukseen. Oma koulutalo valmistui 1958. Koulukiinteissä toteutettiin 1990-luvun lopulla sekä 2000-luvun alussa suuria peruskorjauksia ja perusparannustöitä.

Koulua koskevat julkaisut:

WWW-kotisivujen osoite: Pohjois-Haagan yhteiskoulu