SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Pielaveden yhteiskoulu 1948-1969


Valokuva: Pielaveden yhteiskoulun vuosikertomus 1968-1969.
Helsingin yliopiston kirjaston kokoelmat.Perustamislupa: 02.09.1948 / Pielaveden yhteiskoulun kannatusyhdistys.

Omistajat: Pielaveden yhteiskoulun kannatusyhdistys.

Oikeus antaa keskikoulutodistuksia: 17.01.1950

Ylioppilastutkinto-oikeus: 15.01.1964

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
1948/49 4 101 -
1950/51 9 155 -
1960/61 16 287 -


Erityispiirteitä: Koulu toimi aluksi viisiluokkaisena. Sai laajentumisluvan 8-luokkaiseksi 3.5.1961. Koulu muutettiin 12.6.1969 annetulla luvalla kunnalliseksi keskikouluksi ja lukio kunnan ylläpitämäksi yksityiseksi lukioksi.

Toiminnan päättyminen yksityisenä kouluna: KUN 30.06.1969

Koulun rehtorit: 1946-1949 Hannes Pukki, 1949-1951 Erkki Pulkkinen, 1951-1952 Olavi Syväri, 1952-1955 Eero Paromaa, 1955-1969 Ilta Paromaa.

Koulurakennukset: Koulu toimi alkuvuosina pappilan vanhassa pirtissä, entisessä savupirtissä, Rauhaniemen pirtissä ja osittain kunnantalolla. Keväällä 1950 valmistui oma koulutalo, joka osoittautui pian pieneksi. Syksyllä 1959 valmistui uusi koulutalo, jota laajennettiin kesällä 1963.

Koulua koskevat julkaisut:

Yksityisen koulun toiminnan jatkaja: Pielaveden kunnallinen keskikoulu / Pielaveden (yhteis)lukio
WWW-kotisivujen osoite: Pielaveden lukio