SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Oulun suomalainen yksityislyseo 1874-1890


Valokuva: Museovirasto.


Perustamislupa: 03.08.1874 / Kappalainen W.Lindstedt.

Omistajat: Johtokunta.

Oikeus antaa keskikoulutodistuksia: -

Ylioppilastutkinto-oikeus: 20.01.1881

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
1874/75 8 33 -
1880/81 12 184 4


Erityispiirteitä: Koulu toimi neliluokkaisena lyseona pojille. 1.9.1883 aloitti Oulussa toimintansa valtion 7-luokkainen lyseo, jolloin samalla yksityislyseon valtionapu lakkautettiin luokka luokalta. Näin yksityislyseo lakkasi vuoteen 1890 mennessä kokonaan. Yksityislyseon toiminnan jatkajana voi kuitenkin pitää Oulun suomalaista lyseota seuraajineen.

Toiminnan päättyminen yksityisenä kouluna: LAK 31.08.1890

Koulun rehtorit: 1874-1875 Wilhelm Lindstedt, 1875-1884 Anton Oskar Forsman, 1884-1890 Viktor Gideon Aulin.

Koulurakennukset: Koulu toimi entisen leipurimestari Matti Bomanin talossa kirkon vieressä Ison Uudenkadun ja Kajaaninkadun kulmassa.

Koulua koskevat julkaisut:

Yksityisen koulun toiminnan jatkaja: Oulun suomalainen lyseo, 1924- Oulun lyseo, 1971- Pokkitörmän yhteislyseo, 1974- Oulun lyseon lukio
WWW-kotisivujen osoite: Oulun lyseon lukio