SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Oulun Steinerkoulu 1991-

Koulutalon valokuvaa ei ole käytetyistä arkistoista löytynyt.


Perustamislupa: 22.08.1991 / Oulun Steinerkoulun kannatusyhdistys.

Omistajat: Oulun Steinerkoulun kannatusyhdistys.

Oikeus antaa keskikoulutodistuksia: 01.11.1991

Ylioppilastutkinto-oikeus: 11.09.1996

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
2000/01 20 141 -


Erityispiirteitä: Vuonna 1983 perustettu Oulun steinerkoulu on 12-vuotinen yleissivistävä yhtenäiskoulu. 13. luokka on tarkoitettu ylioppilaskirjoituksiin osallistuville opiskelijoille. Koulu soveltaa kansainvälistä opetussuunnitelmaa, joka on pääpiirteissään yhtenevä 700:ssa steinerkoulussa eri puolilla maailmaa.

Koulun rehtorit: Steiner-kouluissa on ns. vuosirehtorit.

Koulurakennukset: Koulu toimi aluksi Toppilassa, tiloissa, jotka nykyään tunnetaan Terva-Toppilan kartanona. Näissä tiloissa toimittiin vuoteen 1993 saakka. Tällöin muutettiin nykyisiin tiloihin Tuiraan.

Koulua koskevat julkaisut:

WWW-kotisivujen osoite: Oulun Steinerkoulu