SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Fruntimmers-skolan i Nyslott 1853-1894
Savonlinnan yksityinen tyttökoulu 1894-1931
Savonlinnan yksityinen tyttölyseo 1931-1950


Valokuva: Museovirasto.


Perustamislupa: 18.03.1853 / Yläalkeiskoulun rehtori Carl Stenius sekä kollegat Christian Stenberg ja Carl Nylenius.

Omistajat: 1853-1858 ks. perustamislupa, 1858-1869 Adele ja Augusta Tavast, 1874-1915 Aura Harlin, 1915-1950 Savonlinnan tyttökoukoulu oy.

Oikeus antaa keskikoulutodistuksia: 20.05.1921

Ylioppilastutkinto-oikeus: 15.10.1936

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
1880/81 8 51 -
1890/91 8 63 -
1900/01 11 70 -
1910/11 11 76 -
1920/21 9 145 -
1930/31 9 214 -
1938/39 9 179 *

* Ylioppilasluokka ei ollut toiminnassa.


Erityispiirteitä: Koulu on perustettu 1853 ruotsinkielisenä 1-luokkaisena. Vuodesta 1874 koulu toimi 2-luokkaisena, vuodesta 1881 alkaen kolmiluokkaisena ja 1895 alkaen viisiluokkaisena. Laajentumisluvan 9-luokkaiseksi koulu sai 22.5.1931. Koulu otettiin valtion haltuun 6.4.1950 annetulla asetuksella.

Toiminnan päättyminen yksityisenä kouluna: VAL 31.08.1950

Koulun rehtorit: 1853-1867 Augusta Tavast, 1867-1869 Augusta af Enehjelm, 1869-1871 Hilda Stadius, 1871-1874 Eva von Essen , 1874-1914 Aura Harlin, 1914-1924 Ilma Eerikäinen, 1924-1925 Tellervo Könni, 1925-1945 Hulda Hytönen, 1945-1950 Tellervo Könni.

Koulurakennukset: Koulu toimi vuosina 1853-1889 eri paikoissa Savonlinnan kaupungissa. Vuosina 1889-1916 käytössä oli Aura Harlinin omistama talo Satamakatu 11:ssä. Vuodesta 1916 alkaen koulu toimi Puistokatu 1:ssä.

Koulua koskevat julkaisut:

Yksityisen koulun toiminnan jatkaja: Savonlinnan tyttölyseo, 1972- Savonniemen yhteislyseo, 1975- Savonniemen yläaste / Savonniemen lukio