SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Nurmeksen porvarikoulu 1898-1900
Nurmeksen yhteiskoulu 1900-1919


Valokuva: Museovirasto.


Perustamislupa: 06.12.1898 / Nurmeksen kauppalanhallitus.

Omistajat: 1898-1903 Nurmeksen kauppala, 1903-1919 Nurmeksen suomenkielisen yhteiskoulun kannatusyhdistys.

Oikeus antaa keskikoulutodistuksia: -

Ylioppilastutkinto-oikeus: 13.11.1906

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
1898/99 3 32 -
1900/01 7 72 -
1910/11 10 120 4


Erityispiirteitä: Koulu toimi aluksi viisiluokkaisena porvarikouluna. Kannatusyhdistys sai luvan 17.11.1903 laajentaa koulun 8-luokkaiseksi. Koulun viisi alinta luokkaa otettiin valtion haltuun 3.6.1919 annetulla asetuksella. Lukioluokat jatkoivat yksityisinä jatkoluokkina vuoteen 1940, jolloin valtio otti ne haltuun 3.6.1938 annetulla asetuksella. Koulu oli vanhimpia maaseutuoppikoulujamme.

Toiminnan päättyminen yksityisenä kouluna: VAL 30.08.1919

Koulun rehtorit: 1898-1902 Vilho Tomminen, 1902-1908 A.S. Kilpeläinen, 1908-1919 Juho Lähteenmäki.

Koulurakennukset: Koulu toimi seitsemän ensimmäistä vuotta yksityisasunnoiksi tarkoitetuissa tiloissa neljässä eri paikassa. Oma koulutalo valmistui 1905.

Koulua koskevat julkaisut:

Yksityisen koulun toiminnan jatkaja: Nurmeksen keskikoulu, 1938- Nurmeksen yhteislyseo, 1973- Kirkkokadun yläaste / Nurmeksen lukio
WWW-kotisivujen osoite: Nurmeksen lukio