SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Malax samskola 1946-1970

Koulutalon valokuvaa ei ole käytetyistä arkistoista löytynyt.


Perustamislupa: 25.04.1946 / Malax samskolas garantiförening.

Omistajat: 1946-1961 Garantiförening Malax samskola, 1961-1970 Maalahden kunta.

Oikeus antaa keskikoulutodistuksia: 18.12.1948

Ylioppilastutkinto-oikeus: -

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
1946/47 2 33 -
1950/51 7 85 -
1960/61 7 18 -


Erityispiirteitä: Koulu toimi aluksi kolmiluokkaisena. Sai luvan neliluokkaiseksi 15.3.1962. Valtioneuvosto antoi 18.6.1969 luvan muodostaa keskikoulusta kunnallisen keskikoulun.

Toiminnan päättyminen yksityisenä kouluna: KUN 31.07.1970

Koulun rehtorit: 1946-1947 Nils-Ole Nordström, 1947-1951 Sölve Kulenius, 1951-1957 Anna Sjölund, 1957-1970 Helge Granholm.

Koulurakennukset: Koulu sai käyttöönsä syksyllä 1946 Overmalaxin keskustassa sijainneen yksityistalon, joka kunnostettiin koulutyölle sopivaksi.

Koulua koskevat julkaisut:

Yksityisen koulun toiminnan jatkaja: Malax kommunala mellanskola