SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Lappeenrannan yhteiskoulu 1930-1943

Koulutalon valokuvaa ei ole käytetyistä arkistoista löytynyt.


Perustamislupa: 19.12.1930 / Lappeenrannan yhteiskoulun kannatusyhdistys.

Omistajat: Lappeenrannan yhteiskoulun kannatusyhdistys.

Oikeus antaa keskikoulutodistuksia: 20.03.1935

Ylioppilastutkinto-oikeus: -

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
1931/32 3 59 -
1938/39 9 154 -


Erityispiirteitä: Koulu toimi viisiluokkaisena. Koulu otettiin valtion haltuun 10.3.1939 annetulla asetuksella asteittain ja muutettiin samalla tyttölyseoksi.

Toiminnan päättyminen yksityisenä kouluna: VAL 31.08.1939

Koulun rehtorit: 1930-1931 Elsa Kandelin, 1931-1932 Sievä Roito, 1932-1943 Toivo Warpio.

Koulurakennukset: Koulu toimi Taikinamäen kansakoulussa, jonka omisti vuoteen 1933 Lappeen kunta ja sen jälkeen Lappeenrannan kaupunki.

Koulua koskevat julkaisut:

Yksityisen koulun toiminnan jatkaja: Lappeenrannan tyttölyseo, 1968- Kimpisen yhteislyseo, 1975- Kimpisen lukio
WWW-kotisivujen osoite: Kimpisen lukio