SUOMEN YKSITYISTEN OPPIKOULUJEN DIGITAALINEN MATRIKKELI
Etusivu | Matrikkelin esittely | Koulut nimen mukaan | Koulut perustamisjärjestyksen mukaan | Luettelot | Tilastot | Lähteet |


Lahden yhteiskoulu 1896-


Valokuva: Lahden yhteiskoulun arkisto.


Perustamislupa: 24.09.1896 / Tehtailija Ferdinard Frigren, apteekkari Aron Grönmark.

Omistajat: 1896-1950 Lahden yhteiskoulun kannatusyhdistys, 1950- Lahden yhteiskoulun säätiö.

Oikeus antaa keskikoulutodistuksia: 19.05.1921

Ylioppilastutkinto-oikeus: 11.11.1902

Tilastoja:

lukuvuosi opettajat oppilaat ylioppilaat
1897/98 5 60 -
1900/01 7 153 -
1910/11 14 382 15
1920/21 16 415 13
1930/31 18 473 15
1938/39 17 429 12
1950/51 29 640 33
1960/61 34 807 46
1970/71 56 1517 141
1980/81 62 1682 176
1990/91 86 2074* 177
2000/01 84 1681 188
* luvussa ovat mukana iltalinjan aineopiskelijat

Erityispiirteitä: Koulu toimi aluksi viisiluokkaisena. Sai laajentumisluvan 8-luokkaiseksi 16.1.1900.

Iltalinjan perustamislupa myönnettiin kolmiluokkaiselle keskikoululle ja kolmiluokkaiselle lukiolle 25.4.1963. 1969 käynnistettiin musiikkiluokkatoiminta. Pari vuotta myöhemmin aloitettiin tehostettu kuvaamataidon opetus. Koko koulussa käynnistettiin jakso-opiskelu 1971 ja seuraavana vuonna iltalinja muutettiin luokattomaksi. Päiväkoulussa aloitettiin kurssimuotoisen lukion kokeilu 1974.

1980-luvulla lukiossa toteutettiin itsenäisen työskentelyn kokeilu, peruskoulussa käynnistettiin tietokoneavusteisen opetuksen kokeilu ja iltalinjalla ammatillisen ja yleissivistävän opetuksen yhteistyökokeilu. 1990-luvulla niin päivälukio kuin iltalinja ovat olleet mukana nuorisoasteen koulutuksen kokeilussa. Vuosien 1974-1975 koulusodan jälkeen tilanne Lahdessa kärjistyi uudestaan sopimuksen uusimisesta ja kuntien velvollisuudesta osallistua yksityisen lukion kustannuksiin. Myös tämä toinen kiista päättyi koulun kannalta onnellisesti: korvaavan koulun sopimusta jatkettiin 1981 ja 1985 aina vuoteen 2001 saakka. Lukiokiista ratkesi Hämeen lääninhallituksen ja KHO:n velvoitettua Lahden ja Hollolan suorittamaan Lyk:n säätiölle sen vaatimat korvaukset.

Peruskouluun perustettiin matemaattis-luonnontieteellinen luokka 1999. Perusopetussopimus uusittiin 2000 ja se on voimassa vuoteen 2008.

Lahden yhteiskoulun iltalinjan nimi on muuttunut seuraavasti: 1994 Lahden yhteiskoulun lukion aikuislinja, 2004 Lahden yhteiskoulun aikuislukio.

Koulun rehtorit: 1896-1897 Arthur Konrad Sumelius, 1897-1914 Niilo J. Avellan, 1915-1921 Niklas Anttila, 1922-1947 Antti Taivainen, 1947-1952 Kaarlo Ilmari Teppo, 1952-1985 Aarne O. Rautiainen, 1985- Matti Kuukka.

Koulurakennukset: Ensimmäisen lukuvuoden koulu toimi maalari M. Heinosen talossa Harjukadulla. Syksyllä 1897 muutettiin talonomistaja Sundforsin taloon, joka sijaitsi Aleksanterinkadulla. Oma kouluta valmistui Lahden kauppalan rakentamana 1898. Lisärakennus "Siipi" valmistui 1956, juhla- ja voimistelusiipi 1958. Uusi lisärakennus valmistui 1964. Laajennusosia on valmistunut 1988, 1993, 2001 ja 2004. Vanha koulurakennus peruskorjattiin ja entisöitiin 1994-95.

Koulua koskevat julkaisut:

WWW-kotisivujen osoite: Lahden yhteiskoulu